Menu

Lista artykułów Tag - Szczecinek

Autos w Szczecinku

Do ist­nie­ją­cych już od­dzia­łów Au­tos do­łą­czy­ła ko­lej­na lo­ka­li­za­cja. Tym ra­zem w Szcze­cin­ku. To już 79. lo­ka­li­za­cja sie­ci Au­tos w kra­ju i 4. w wo­je­wódz­twie za­chod­nio-po­mor­skim.

6 MANów dla Szczecinka

W dniu 10 czerwca 2011 roku przed Urzędem Miasta w Szczecinku miało miejsce uroczyste przekazanie 6 autobusów niskopodłogowych MAN Lion’s City. W uroczystości udział wzięli Jerzy Hardie-Douglas (Burmistrz Miasta Szczecinka), Romuald Szkiłądź (Prezes Komunikacji Miejskiej ze Szczecinka), na których ręce symboliczny klucz do autobusu MAN przekazał Dyrektor ds. Sprzedaży Autobusów MAN Truck & Bus Polska […]