Lista artykułów Tag - Szkoła

10 lat klas patronackich Solarisa w ZSZ w Murowanej Goślinie

W tym roku już po raz dziesiąty Solaris i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Murowanej Goślinie zainaugurowały kolejny rok szkolny. Do prowadzonej wspólnie Klasy Patronackiej dołączyło jedenastu uczniów, którzy przez trzy lata będą kształcić się w zawodzie montera mechatronika. Najlepsi z nich otrzymają pracę w fabryce autobusów w Bolechowie.

Działalność edukacyjna Volvo Polska

Volvo Polska i Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu podpisały umowę o współpracy, której celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy nauką a przemysłem, realizacja wspólnych projektów i podejmowanie działań związanych z rozwijaniem specjalistycznej wiedzy i umiejętności zawodowych studentów Uczelni. Współpraca Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu i Volvo Polska będzie obejmować m.in.: […]