Menu

Lista artykułów Tag - Towary niebezpieczne

Dachser: transport towarów niebezpiecznych z nowymi przepisami

Transport towarów niebezpiecznych musi przebiegać z zachowaniem wielu rygorystycznych wymogów. Najważniejszym dokumentem regulującym przepisy, których należy przestrzegać podczas przewozu chemikaliów jest międzynarodowa Konwencja ADR.

Ograniczenia ruchu w Warszawie

W związku z Forum Gospodarczym Polska – Europa Środkowa – Chiny, który potrwa od 25 do 27 kwietnia 2012 r., wojewoda mazowiecki wydał rozporządzenie zakazujące transportu w określonym obszarze m.in. materiałów: zapalnych i samozapalnych, trujących, promieniotwórczych, żrących i innych, określonych w ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Za złamanie zakazu grozi grzywna. Materiałów niebezpiecznych nie […]