Lista artykułów Tag - Trans polonia

Trans Polonia ogłasza wyniki finansowe za I połowę 2013 r.

Grupa Kapitałowa Trans Polonia S.A., operator specjalizujący się w przewozie chemii płynnej, w ciągu pierwszych 6 miesięcy 2013 roku wygenerowała 19 651 000 zł przychodów netto ze sprzedaży. EBITDA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie 1 792 000 zł, a wynik netto wyniósł 143 000 zł. Firma odnotowała spadek zysku na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. To efekt znacząco […]

Trans Polonia S.A. podpisała umowę z Lotos Asfalt Sp. z o.o.

Zarząd Trans Polonia S.A. poinformował o podpisaniu z firmą z Lotos Asfalt Sp. z o.o. umowy o świadczenie usług transportowych polegających na załadunku, przewożeniu i rozładunku asfaltów oraz ciężkiego oleju opałowego do odbiorców na terenie kraju i zagranicą. W oficjalnym komunikacie spółki Trans Polonia czytamy: „Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra […]

Złoty Medal Europejski dla Trans Polonia S.A.

Trans Polonia S.A. została doceniona przez Business Centre Club, organizatora konkursu ,,Medal Europejski”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnianie oraz promocja wyrobów i usług oferowanych przez firmy działające na terenie Polski. Uroczyste wręczenie medali odbyło się w Salach Redutowych Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie, 7 listopada 2012 r. Firma Trans Poloniam znana z działania na rynku […]