Wyniki finansowe Grupy Wielton w pierwszym półroczu 2021 r.

17 września 2021, 10:00

W pierwszym półroczu 2021 r. przychody producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych z Wielunia wyniosły ok. 1,31 mld zł i były o 60,7 proc. wyższe niż przed rokiem. Spółka zanotowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży na kluczowych rynkach.

Dobre wyniki uzyskane za pierwsze półrocze 2021 roku potwierdzają właściwy kierunek działań, który objęliśmy przed rokiem. Na ich skokową poprawę przełożyły się przede wszystkim wzmocnienie potencjału produkcyjnego oraz odbudowa wolumenów sprzedaży, przychodów i rentowności. Modernizacja i inwestycje, zrealizowane podczas ubiegłorocznego lockdownu, pozwoliły zwiększyć marżowość naszej działalności. Wpływ widocznego w minionym okresie wzrostu cen surowców i komponentów na nasze wyniki łagodziliśmy zabezpieczając poziomy cen długoterminowymi kontraktami na dostawy oraz podnosząc ceny naszych produktów. Kontynuacja pozytywnego trendu z pierwszego kwartału br. oraz wysoki poziom zamówień pozwalają nam na planową realizację strategii i zbliżają nas do osiągnięcia tegorocznych celów wynikowych  – mówi Mariusz Golec, CEO Grupy Wielton.

Zgodnie z zapowiedzią w 2021 r. Grupa Wielton planuje osiągnąć ok. 2,4 mld zł przychodów przy wielkości sprzedaży produktów na poziomie 20 tys. sztuk. Rentowność EBITDA ma wynieść 7 proc., a wskaźnik dług netto/EBITDA powinien kształtować się na poziomie ok. 2.

Sprzedaż wraca do poziomów sprzed wybuchu pandemii

W pierwszym półroczu Grupa Wielton wykorzystała ożywienie na rynku europejskim, osiągając wyniki na poziomach zbliżonych do 2019 r., czyli sprzed okresu pandemii. Skonsolidowane przychody Grupy zwiększyły się rok do roku o 60,6 proc., do ok. 1,31 mld zł. Wielkość sprzedaży wyniosła 10,91 tys. sztuk i była o 53,9 proc. wyższa niż w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r.

Grupa zanotowała dwucyfrowe wzrosty na wszystkich kluczowych rynkach działalności. We Francji, w której spółka Fruehauf jest liderem branży, przychody wyniosły 345,1 mln zł., czyli o 52,2 proc. więcej niż przed rokiem. Wyniki te przełożyły się na umocnienie udziałów rynkowych do 20,6% (wobec 16,5% rok wcześniej). W Polsce przychody spółki Wielton zwiększyły się o 90,3 proc., do 233,7 mln zł. Na krajowym rynku udziały Wieltonu wynoszą 11,8 proc., co daje mu trzecie miejsce wśród producentów naczep, przyczep i zabudów samochodowych. W Wielkiej Brytanii spółka Lawrence David przesunęła się na pozycję wicelidera, przy wzroście udziałów rynkowych do 13,4 proc., z 10,1 proc. w 2020 r. Awans na drugie miejsce zapewniła sobie zwiększając przychody o 45,5 proc., do 172,3 mln zł.

Rosnące przychody ze sprzedaży, przy jednoczesnym utrzymaniu dyscypliny kosztowej, przełożyły się na skokowy wzrost zyskowności na wszystkich poziomach. Zysk netto wyniósł 41,5 mln zł, wobec 0,8 mln zł straty na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Zysk EBITDA zwiększył się o 284,9 proc., do 91,6 mln zł.

Wielton utrzymał marżowość swojej działalności, pomimo znaczącej podwyżki cen stali – kluczowego surowca do produkcji naczep i przyczep. Marża EBITDA wzrosła do 7 proc. z poziomu 2,9 proc. przed rokiem. Marża brutto ze sprzedaży sięgnęła 13,1 proc., wobec 7,9 proc. w pierwszych sześciu miesiącach 2020 roku.

Wskaźnik dług netto/EBITDA spadł do bezpiecznego dla Grupy poziomu 2,2. Na koniec 2020 r. wynosił 3,8. Obniżając wskaźnik zadłużenia do poziomu nieprzekraczającego 2,5, Wielton spełnia warunki wpłaty dywidendy z zysku za 2020 r. W czerwcu 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zdecydowało, ze Spółka przeznaczy na ten cel 19,9 mln zł, czyli 0,33 zł na akcję.

– Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych wyników. Skokowy wzrost zyskowności na wszystkich poziomach jest wynikiem odbudowy przychodów ze sprzedaży, poprawy efektu dźwigni operacyjnej, dzięki modernizacji mocy w Wieluniu, oraz utrzymywania dyscypliny kosztowej w Grupie. W pierwszym półroczu wypracowaliśmy marżę EBITDA w wysokości 7 proc., czyli na poziomie celu założonego na cały 2021 rok. Utrzymanie tak dobrego poziomu marży EBITDA w całym roku jest naszym celem, ale będzie wymagało od nas dodatkowego wysiłku i ścisłej dyscypliny kosztowej. Obserwujemy bowiem utrzymujące się wysokie ceny surowców i komponentów, a ich pozyskiwanie jest utrudnione ze względu na wciąż zaburzone łańcuchy dostaw. Widoczna jest też mniejsza dostępność pracowników, szczególnie we Francji i w Wielkiej Brytanii. Chociaż dobrze radzimy sobie z tymi wyzwaniami, wywierają one coraz większą presję na nasze wyniki – powiedział Piotr Kamiński, CFO Grupy Wielton.

– Rozpoczęliśmy pracę nad nową strategią. Według obecnych planów zarządu, okres którego będzie ona dotyczyła ma obejmować lata 2022-2025. Niezmiennie skupiamy się na zwiększaniu skali działalności Grupy. Naszym celem jest także dalsze utrzymanie bezpieczeństwa płynnościowego, poprawa efektywności operacyjnej oraz optymalne wykorzystanie naszych zasobów produkcyjnych, technologicznych i kadrowych. Bardzo dużo wysiłku zamierzamy włożyć w zarządzanie zwiększoną niepewnością i ryzykami dotyczącymi komponentów, rynku pracy, czy dopasowania cen, gdyż czynniki te stanowią duże wyzwanie dla utrzymania tak dobrego, jak do tej pory rozwoju wyników Grupy – mówi Mariusz Golec.

Dzięki modernizacji, przeprowadzonej w trakcie lockdownu, moce produkcyjne zakładów w Wieluniu, będących zapleczem produkcyjnym Grupy, zwiększyły się do 75 sztuk dziennie. Na koniec 2021 r. mają wynieść 83 sztuki, czyli o 84 proc. więcej niż przed rokiem. Realizacja kolejnych inwestycji jest konieczna, ponieważ Spółka wykorzystuje swoje aktualne możliwości produkcyjne w 100 proc. Łącznie Wielton wyda w tym roku na rozbudowę i modernizację co najmniej 55 mln zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!