GPS Streetpilot za połowę ceny

25 lipca 2005, 0:00

Firma Nobilis Inwestycje Sp. z o.o. jest dystrybutorem urządzeń GPS marki Garmin (USA) do samochodów ciężarowych i osobowych. Zakup wymienionych urządzeń jest możliwy poprzez nasz sklep internetowy www.streetpilot.pl .
W ramach świadczonych usług firma oferuje również pomoc w uzyskaniu dofinansowania ze środków UE na zakup urządzeń GPS dla przedsiębiorstw transportowych.


Wyposażenie przedsiębiorstwa transportowego w urządzenia do nawigacji satelitarnej GPS umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści polegających na ograniczeniu długości przejazdu dzięki optymalizacji trasy, skróceniu czasu przejazdu na skutek wyeliminowania problemów związanych z trafieniem do miejsca przeznaczenia (błądzenie i koszty z nim związane), a w związku z tym również na wymiernym ograniczeniu kosztów paliwa.


Stąd też, inwestycja firmy transportowej polegająca na wyposażeniu pojazdów w urządzenia Streetpilot ma niewątpliwie charakter innowacyjny, rozwojowy i modernizacyjny. Cechy te sprawiają, że może być ona przedmiotem finansowania w ramach dotacji z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Na inwestycję w urządzenia do nawigacji satelitarnej GPS Streetpilot można pozyskać środki finansowe z Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP), skierowanego dla małych i średnich firm, dzięki czemu klienci mogą otrzymać do 50% dofinansowania do ceny sprzedaży urządzeń.

W ramach SPO – WKP Priorytet 2 „Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw”, działanie 2.3: „Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje” współfinansowane są projekty związane z:
– działaniami modernizacyjnymi w małych i średnich przedsiębiorstwach
– wdrażaniem wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez przedsiębiorstwa
– zakupem wyników prac badawczo- rozwojowych i/lub praw własności przemysłowej przez przedsiębiorstwa
– wdrażaniem i komercjalizacją technologii i produktów innowacyjnych
– zastosowaniem i wykorzystaniem technologii gospodarki elektronicznej
– zastosowaniem i wykorzystaniem technologii informatycznych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem
– dostosowaniem technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych, zwłaszcza norm – – zharmonizowanych i prawodawstwa w zakresie BHP.

W związku z istniejącą możliwością otrzymania dotacji w wysokości do 50% ceny zakupu urządzeń Streetpilot firma Nobilis Inwestycji Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności doradczo – konsultingowej oferuje swoim klientom w bardzo przystępnych cenach pomoc i fachowe usługi z zakresu opracowania i przygotowania niezbędnej dokumentacji o dotację.
Składa się ona z :
– wniosku o dotację,
– biznesplanu,
i następnie złożenie jej do instytucji finansującej.
W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących wyposażenia przedsiębiorstwa w urządzenia Streetpilot GPS, firma Nobilis Inwestycji Sp. z o.o prosi o kontakt pod nr telefonu (091) 46 45 604 w celu uzgodnienia szczegółowych warunków współpracy.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!