Żarówki 24V Heavy Duty NARVA (przygotowała firma PLP S.A.)

6 lutego 2006, 0:00

Dlaczego Heavy Duty?

Żarówki samochodowe 24V są często narażane na wibracje, zwłaszcza w trudnych i ciężkich warunkach (uszkodzone drogi, nierówny teren, budowy etc.), które prowadzą do dużych obciążeń dynamicznych ich elementów składowych (skrętka, trzonek, bańka). Te duże, niekorzystne wibracje powodują przedwczesne uszkodzenia skrętki przed upływem jej znamionowej trwałości. Pociąga to za sobą wzrost kosztów eksploatacyjnych samochodu.


Mechanizm wytwarzania niekorzystnych dla żarówek wibracji ma najczęściej swoje źródło w rezonansie drgań, jaki powstaje podczas współpracy żarówki samochodowej z samochodem ciężarowym. Jest to zakres częstotliwości od 80 do 1000 Hz.
Samochód, przemieszczając się po nierównościach terenu, staje się źródłem silnych drgań mechanicznych, które zostają przenoszone na wszystkie jego podzespoły, w tym również na żarówki. Te drgania, które pobudzają do wibracji wszystkie elementy żarówki, mają bardzo niekorzystny wpływ na ich trwałość /a zwłaszcza na jej skrętkę jako bardzo precyzyjny i delikatny element/ oraz powodują jej odkształcenia (deformacje) podczas tego niekorzystnego procesu. Ilustrują to poniższe fotografie:

W związku z powyższym w celu uniknięcia przedwczesnego zniszczenia żarówek podjęto zmiany konstrukcyjne, zmierzające do zwiększenia ich wytrzymałości dynamicznej, co ma miejsce w grupie żarówek Heavy Duty HD 24V NARVA.


Zwiększenie trwałości dynamicznej osiąga się poprzez:
– Zmiany w konstrukcji skrętki i zestawu świetlnego (skrętka + podstawa z doprowadnikami prądu)
– Zmiany w bańce żarówki
– Zmiany w trzonku żarówki


Powyższe zmiany konstrukcyjne pozwoliły uzyskać żarówki Heavy Duty 24V:
Żarówki HD 24V NARVA charakteryzują się zaawansowaną technologią, gwarantującą jakość rynku producenta i jednocześnie są zgodne z wytycznymi Zarządzenia GVO.


Wszystkie żarówki HD 24V są poddawane w laboratoriach NARVA Speziallampen Germany tzw. próbie „przemiatania częstotliwościami” na wstrząsy, które symulują rzeczywiste warunki, w jakich pracuje żarówka.
Test ten trwa 20 godzin. Na żarówki, zamocowane na specjalnej platformie, działają wibracje o zmiennej częstotliwości od 80 do 1000 Hz.
W przedziale od 80 do 150 Hz na żarówki działa przyspieszenie 13,8 G (gdzie G=9,81m/s2 to przyspieszenie ziemskie), natomiast w przedziale wibracji od 150 do 1000 Hz działa na żarówki przyspieszenie 6,9G.Jednocześnie w ciągu tego badania żarówki są naprzemiennie poddawanie próbom załączania i wyłączania napięciem znamionowym w odstępach czasowych równych 10 minut. Gwarantuje to 100% kontrolę tych żarówek w teście na trwałość dynamiczną.
Żarówki HD 24V NARVA Speziallampen Germany spełniają w pełni te bardzo wysokie wymagania jakościowe, będąc doskonałym rozwiązaniem w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji samochodów ciężarowych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!