VB Leasing-wyniki 2005 roku

13 lutego 2006, 0:00

W dniu 1 lutego 2006 roku odbyło się spotkanie Zarządu Spółki VB Leasing z dziennikarzami. Na spotkaniu tym zaprezentowano wyniki Spółki za rok 2005.
Ubiegły rok był najlepszym, rekordowym w historii działalności VB Leasing w Polsce.
Spółka podpisała 7237 umów o łącznej wartości sfinansowanych środków trwałych ok. 688,8 mln zł. Oznacza to prawie 22-procentowy wzrost w stosunku do 2004 roku.
Ubiegłoroczny zysk netto spółki to 14,4 mln zł, co oznacza 7,5-proc. wzrost w stosunku do 2004 roku.
Istotnym wydarzeniem dla Spółki było podpisanie umów o współpracy ze wszystkimi zrzeszeniami banków spółdzielczych w Polsce (Spółdzielcza Grupa Bankowa, Bank Polskiej Spółdzielczości i Mazowiecki Bank Regionalny).

Wyniki 2005 roku
Ubiegły rok branża leasingowa w Polsce może zaliczyć do udanych, jednak zmiany legislacyjne dotyczące ustawy o podatku VAT i importu używanych pojazdów, załamanie branży motoryzacyjnej i niekorzystne regulacje prawne dotyczące wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wpłynęły na dynamikę rynku i zmianę struktury portfela spółek leasingowych.


Konsekwentnie realizowana dywersyfikacja portfela, dobra koniunktura na rynku maszyn i urządzeń oraz środków transportu, a także wzrost popytu inwestycyjnego przełożyły się na bardzo dobre rezultaty sprzedaży i wyniki finansowe VB Leasing.
Spółka podpisała 7237 umów o łącznej wartości środków trwałych przekazanych w leasing 688,8 mln zł netto. Oznacza to prawie 22-proc. wzrost w stosunku do 2004 roku, gdy wartość nowej sprzedaży wyniosła 565,4 mln zł.


Struktura portfela nowych umów VB Leasing w ujęciu wartościowym w 2005 roku.
 


W stosunku do roku 2004 r. ponad 2,5-krotnie wzrosła wartość netto sfinansowanych przez
VB Leasing maszyn i urządzeń (z ok. 71 mln zł w 2004 r. do ok. 194 mln zł w 2005 r.).


O ponad 10 proc. wzrosła wartość sfinansowanych przez VB Leasing środków transportu ciężkiego (z 304 mln zł w 2004 r. do ponad 336 mln w 2005 r.), dzięki czemu Spółka umocniła swoją pozycję w tym segmencie, osiągając prawie 10 proc. udział w rynku. 


Wartość sfinansowanych pojazdów osobowych i dostawczych do 3,5 t w 2005 r. wyniosła 141 mln zł, co w porównaniu do roku 2004 r. oznacza spadek o ok. 35 mln zł. Wynik ten nie wpłynął jednak na udział VB LEASING w rynku leasingu pojazdów osobowych, który zarówno w 2004 i 2005 r. wynosi 3,5 proc.

Rozwój sieci sprzedaży


W Polsce VB Leasing jest obecny w dziesięciu największych miastach: w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Gorzowie Wlkp., Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie i Wrocławiu, gdzie mieści się centrala Spółki.
VB Leasing współpracuje też z grupą ok. 40 autoryzowanych przedstawicieli, jest obecny w blisko 200 placówkach banków spółdzielczych.


Plany Spółki na 2006 rok zakładają przyrost wartości netto aktywów oddanych w leasing do 989 mln zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!