Komisja Europejska popiera niezależny rynek

16 marca 2006, 0:00

Komisja Europejska przyjęła propozycję nowych standardów Euro 5 dla pojazdów niskotonażowych, które przyjmują za cel w nachodzących latach redukcję limitów emisji spalin w pojazdach z silnikiem diesla, samochodach na benzynę oraz w ciężarówkach.


Oprócz nowych wytycznych dotyczących redukcji emisji, propozycja Euro 5, zawiera zrównoważone przepisy, związane z dostępem do informacji odnoszących się do emisji, które niezbędne są dla obsługi pojazdu w sektorze aftermarketu. Propozycja wymaga aby producenci pojazdów zapewniali nieograniczony i ustandaryzowany dostęp niezależnym przedsiębiorcom do informacji związanej z naprawami, poprzez strony internetowe, w sposób prosty, szybki i nie dyskryminujący. Propozycja informuje również o zamiarze wprowadzenia „Standardu OASIS” aby wspomóc wyszukanie danego dokumentu.


„Działania te reprezentują ważny krok naprzód w kierunku realizacji „OASIS”, który został wypracowany pod auspicjami Komisji Europejskiej w 2003 r. przez przemysł samochodowy i przedstawicieli aftermarketu ale został zablokowany w ostatniej chwili z przyczyn politycznych przez producentów pojazdów” – stwierdza Pan Hartmut Röhl, prezes FIGIEFA.

FIGIEFA ocenia propozycję Komisji Europejskiej Euro 5 jako ważny sygnał, tego że Komisja Europejska (w tym przypadku Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw) poważnie traktuje istniejące problemy motoryzacyjnego aftermarketu. „Doceniamy szybkie uzupełnienie wniosków płynących z inicjatywy „CARS 21”, w zakresie efektywnego dostępu do technicznej informacji, co jest środkiem poprawy konkurencyjności rynku części zamiennych, serwisowania i napraw” mówi Hartmut Röhl.


„Rosnąca złożoność we wszystkich komponentach i systemach pojazdu, jak również rozprzestrzenianie się interaktywnej elektroniki, wymaga przede wszystkim nieograniczonego i ustandaryzowanego dostępu do informacji związanej z naprawami, do części, narzędzi, szkoleń i wyposażenia. Wszystko to jest niezbędne do wykonywania konkurencyjnych napraw oraz do zapewnienia bezpieczeństwa, a także zgodności pojazdów z wymogami, dotyczącymi środowiska naturalnego w ciągu całego cyklu ich użytkowania. Bez tego dostępu, zostałyby wyeliminowane zarówno konkurencja w obszarze motoryzacyjnego aftermarketu, wolny wybór dotyczący naprawy samochodu oraz możliwość posiadania własnego pojazdu dla 250 milionów europejskich kierowców” – dodaje Hartmut Röhl.


Propozycja Euro 5 wejdzie teraz w proces współdecydowania z udziałem Europejskiego Parlamentu oraz Rady Ministrów. Propozycja Euro 5 została zaprojektowana zgodnie z „wielopoziomowym podejściem” – w swym obecnym kształcie zawiera ona takie polityczne elementy jak wartości limitów, wytrzymałość oraz informacje związane z naprawami; szczegóły techniczne zostaną opracowane przez kraje członkowskie UE, przez Komisję Europejską oraz komitet ekspertów, a następnie opublikowane jako oddzielny, uzupełniający dokument.

Co się tyczy technicznych specyfikacji (takich jak odniesienia do technicznych standardów, wymagania „zgodności części” oraz ogólnych narzędzi) FIGIEFA oczekuje i wzywa Komisję Europejską nie tylko do utrzymania obecnych przepisów obecnie zawartych w Dyrektywie OBD- 98/69/EC oraz w Dyrektywie 2002/80/EC, ale również do uaktualnienia tych przepisów aby współgrały one z rosnącą złożonością pojazdu.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!