Lepsza płynność finansowa dzięki systemowi fakturowania netto z UTA

3 kwietnia 2006, 0:00

Niskie stawki transportowe oraz wydłużone terminy płatności kontrahentów sprawiają, że polscy przewoźnicy działają na bardzo niskiej stopie opłacalności biznesu. W związku z tym intensywnie poszukują obszarów, w których będzie możliwe obniżenie kosztów utrzymania floty. Ogromny potencjał oszczędności, ukryty jest natomiast w paliwie, a konkretnie w istotnej składowej jego ceny – podatku od wartości dodanej VAT. UTA oferuje system zwrotu VAT, dzięki któremu przewoźnicy mogą błyskawicznie odzyskać naliczony za granicą podatek i zwiększyć tym samym swą płynność finansową.


Zwrot VAT


Niemal wszystkie państwa europejskie umożliwiają zagranicznym podmiotom gospodarczym ubieganie się o zwrot podatku od wartości dodanej VAT, który został zapłacony w danym państwie i ujęty w rachunkach dotyczących zakupu prawie wszystkich towarów i usług. Obecnie polscy przedsiębiorcy mogą starać się o zwrot VAT z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Liechtensteinu/Szwajcarii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanie i Włoch.
Z punktu widzenia sprawnie działającego przedsiębiorstwa transportowego niezwykle ważny jest czas, w którym będzie możliwe odzyskanie tego podatku. W zależności od polityki fiskalnej danego kraju czas oczekiwania na zwrot VAT wynosi od 3 do 24 miesięcy od momentu złożenia wniosku, a samo postępowanie jest pracochłonne i wymaga doskonałej znajomości skomplikowanych procedur formalnych oraz przepisów podatkowych poszczególnych państw.


Inaczej jest, gdy przedsiębiorca zdecyduje się na pomoc w odzyskaniu VAT oferowaną przez emitenta kart serwisowych UTA – Union Tank GmbH & Co KG, których generalnym przedstawicielem w Polsce jest firma Timex S.A..


UTA przejmuje na wniosek klienta wszystkie procedury związane z odzyskaniem podatku VAT naliczonego za granicą. Wszystkie zagraniczne transakcje klienta dokonane za pośrednictwem kart UTA rozliczane są dwa razy w miesiącu, a wystawiana zbiorcza faktura, spełniająca wymogi zagranicznych urzędów fiskalnych przesyłana jest bezzwłocznie do współpracującej z UTA duńskiej firmy Nikosax S/A, wyspecjalizowanej w zwrocie podatku VAT. Nikosax czuwa nad dopełnieniem niezbędnych formalności, sprawdza prawidłowość przesyłanych przez firmy rachunków oraz kontroluje od początku do końca proces zwrotu podatku. Wypracowane procedury oraz najwyższa wiarygodność partnera UTA pozwalają na maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na zwrot podatku VAT i obniżenie kosztów związanych z formalnościami niezbędnymi w procesie odzyskiwania podatku VAT.

W systemie zwykłego zwrotu VAT, odzyskana od właściwych władz fiskalnych kwota podatku VAT, nieznacznie zmniejszona o koszty obsługi, zostaje uznana w kolejnym rachunku za towary i usługi nabyte przy użyciu kart serwisowych UTA.


Firmy zainteresowane jeszcze szybszym zwrotem VAT mogą skorzystać z  systemu fakturowania netto UTA. System ten pozwala klientom UTA na wcześniejsze dysponowanie kwotami zapłaconego zagranicą podatku VAT niż ma to miejsce w zwykłym systemie zwrotu podatku od wartości dodanej. W praktyce klienci UTA otrzymują dwa razy w miesiącu fakturę z kwotą do zapłaty pomniejszoną o wartość należnego zwrotu podatku VAT.


Z racji na fakt, iż stawki podatkowe obowiązujące w poszczególnych krajach europejskich są nadal dość wysokie (wartości przedstawiono w tabeli), możliwość tak szybkiego zwrotu VAT jest idealnym rozwiązaniem dla przedsiębiorcy, chcącego maksymalnie zredukować koszty paliwa w swojej firmie. Realna cena za litr paliwa, jaką płaci klient UTA korzystający z systemu fakturowania netto UTA jest więc cena „z dystrybutora” pomniejszona o wartość podatku VAT.


 
Tabela przedstawiająca średnią cenę oleju napędowego (z uwzględnieniem VAT) w wybranych krajach Europy na dzień 28-02-2006

Dodatkowo UTA oferuje pomoc w odzyskaniu podatku VAT ujętego w tzw. „fakturach trzecich”. Jeśli klient zdecyduje się na tę usługę, UTA dopełni w jego imieniu wszelkich formalności związanych z odzyskaniem podatku z faktur, dotyczących zakupu towarów i usług dokonanego za pośrednictwem innego narzędzia niż karta UTA.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!