Generalny pomiar ruchu 2005

10 kwietnia 2006, 0:00

W ciągu ostatnich pięciu lat średni dobowy ruch samochodowy zwiększył się w Polsce o 18% – wynika z Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzonego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w 2005 r. W ubiegłym roku średnio po drogach krajowych przejechały w ciągu doby 8224 samochody, a w roku 2000 – 7009. Jednocześnie z raportu wynika, że najbardziej obciążone są trasy międzynarodowe – tu średni ruch dobowy wynosi 13561 pojazdów.
Podczas badania zanotowano duże różnice pomiędzy poszczególnymi województwami. Największy ruch wystąpił w województwach śląskim, mazowieckim, małopolskim, łódzkim i opolskim. Najmniejszy zaś – w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim i świętokrzyskim.
Mimo to jednak pomiar ruchu wykazał, że choć w województwach wschodnich ruch jest najmniejszy, to jednak od roku 2000 wzrósł tam o 25%.
Generalny Pomiar Ruchu jest dokonywany przez GDDKiA co pięć lat, a jego wyniki służą do planowania efektywnego rozwoju sieci drogowej – tak budowy nowych tras, jak i przebudowy istniejących.

Dane charakteryzujące procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów w ruchu na drogach krajowych w 2005 roku (w podziale funkcjonalnym) przedstawiamy w poniższej tabeli.

Kategorie pojazdów


Procentowy udział poszczególnych kategorii pojazdów (%)


Drogi


miedzynarodowe


pozostałe krajowe


krajowe ogółem


Motocykle


0,2

0,3


0,2


Samochody osobowe


67


73,2


70,3


Lekkie samochody cieżarowe (dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t)


9,7


10,2


10


Samochody cieżarowe bez przyczep


5,6


5,1


5,3


Samochody cieżarowe z przyczepami


16,1

9,3


12,6


Autobusy


1,3


1,6


1,4


Ciagniki rolnicze


0,1


0,3


0,2


W 2005 roku wraz ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funkcjonalnym wzrastał procentowy udział w ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami i bez przyczep.
Jednocześnie spadał udział w ruchu wszystkich pozostałych kategorii pojazdów samochodowych.


Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!