Dostęp do danych technicznych

26 czerwca 2006, 0:00

Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM przyjmuje z zadowoleniem pozytywne głosowania w Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) oraz w Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE), które wspierają zrównoważone przepisy zapewniające dostęp do technicznych informacji, koniecznych do wykonywania usług serwisowych i napraw pojazdów. Oba głosowania odbyły się w Brukseli w dniu 20.06.2006 r.


„Doceniamy zwłaszcza stanowisko polskiego sprawozdawcy Komisji Transportu i Turystyki, Pana Bogusława Liberadzkiego, który poprzez swój raport zasygnalizował pozostałym członkom Komisji, istotę zagadnienia dostępu do informacji technicznych dla niezależnego rynku motoryzacyjnego” – oznajmił Pan Alfred Franke, prezes Stowarzyszenia Dystrybutorów SDCM.


„Pokazuje to istotną rolę, jaką odgrywa Parlament Europejski w zaprojektowaniu rzetelnego rozporządzenia, które będzie podtrzymywać konkurencję na niezależnym rynku motoryzacyjnym, oraz zapewni kierowcom możliwość wyboru, w zakresie naprawy i utrzymania pojazdów w przystępnej cenie.” – dodał Pan Franke.

Raporty nad, którymi głosowano w Komisjach, zostały przyjęte bez żadnych zmian w Rozdziale III, dotyczącym dostępu do informacji, związanych z naprawami – był to jednocześnie wyraźny sygnał poparcia dla konkurencyjnych usług serwisowych i naprawczych, na niezależnym rynku motoryzacyjnym. Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM uważa głosowania za ważne kroki w kierunku zwiększenia konkurencyjności wielu firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które są trzonem  rozwijającego się motoryzacyjnego przemysłu aftermarketowego.


„Rosnąca złożoność wszystkich składowych oraz systemów pojazdów, w połączeniu z upowszechnieniem interaktywnej elektroniki, wymagają dostępności do technicznych informacji dla wielomarkowych uczestników rynku. Jest to kluczowe podczas wykonywania kompetentnej naprawy oraz do zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu i jego zgodności z wymogami ochrony środowiska, w ciągu całego cyklu użytkowania”, stwierdził Pan Franke.


Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM apeluje do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) oraz do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (IMCO), aby wziąć pod uwagę ten wyraźny sygnał dwóch komisji opiniodawczych, podczas kontynuowania dyskusji nad propozycją Komisji Europejskiej – Euro 5 w ciągu najbliższych tygodni.


* * * *


Stowarzyszenie Dystrybutorów Części Motoryzacyjnych skupia liderów niezależnego rynku dystrybucji samochodowych części zamiennych. Zadaniem Stowarzyszenia jest reprezentowanie niezależnego rynku w kontaktach z rządem, parlamentem polskim i europejskim. Celem tej reprezentacji jest z kolei poszerzenie i ochrona rynku samochodowych części zamiennych. Stowarzyszenie Dystrybutorów SDCM tworzy blisko 70 niezależnych firm, zajmujących się dystrybucją samochodowych części zamiennych. Łączny obrót członków SDCM to 2,4 miliarda zł.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!