System AsTer

10 lipca 2006, 0:00

Producent oprogramowania dla branży motoryzacyjnej firma ASCO wprowadziła do sprzedaży system AsTer – zaawansowane rozwiązanie do zarządzania magazynem, pozwalające na optymalizację pracy i zasobów z wykorzystaniem radiowych czytników kodów kreskowych.

Zadaniem programu jest pełna obsługa magazynu w zakresie przyjęć, wydań towarów, inwentaryzacji oraz ewidencja wszystkich czynności magazynierów. Dołączony moduł analityczny pozwala na bieżące monitorowanie pracy magazynierów, analizowanie ich wydajności oraz pomaga w optymalizacji lokalizacji magazynowych.


Jedną z funkcji, usprawniających pracę magazynu przy wykorzystaniu sytemu AsTer, jest wyeliminowanie wydruków dokumentów w magazynie. Mogą one być pobierane przez magazyniera z listy zadań lub poprzez podanie ich numeru. Magazynier może pracować z kilkoma dokumentami równocześnie.
Sprawdzanie dostaw polega na sprawdzeniu ilości towarów i ich zgodności z dokumentami. Roznoszenie uwalnia zeskanowany towar do sprzedaży (towar jest widoczny dla sprzedawcy przed zakończeniem sprawdzania całej dostawy).


Podczas realizacji wydawania towaru system prowadzi magazynierów wg ustalonej kolejności zbierania towaru w magazynie przez poszczególne regały, gdzie znajduje się towar. Pracownik skanuje kod regału, kod towaru oraz kod wózka (kuwety), do którego pakuje towar. Jeden dokument może być pakowany do dowolnej ilości wózków (kuwet).


System obsługuje przygotowywanie tras dowozowych do wysyłki. Po wybraniu zadanej trasy i podaniu lokalizacji, na którą będą przenoszone opakowania (może to być auto), magazynier wg listy skanuje kody opakowań. Zmieniana jest wówczas lokalizacja opakowania. Do auta są pakowane paczki w kolejności odwrotnej do położenia odbiorców na trasie dowozowej.


System umożliwia wprowadzanie, zdejmowanie oraz przesuwanie towaru z regału na regał. Program magazynowy generuje zlecenia inwentaryzacji dla magazynierów. Pracownik po pobraniu zlecenia ma zeskanować towary będące w podanym zakresie adresów. W zależności od typu zadania magazynier może od razu korygować ilość towaru na regale.


Magazynier może po stwierdzeniu niezgodności ilości na regale dokonać korekty. Korygowane pozycje są odnotowywane w systemie i mogą być powtórnie weryfikowane przez doświadczonych magazynierów.


Każde opakowanie ma nadany kod kreskowy oraz systemowy numer użycia.
Dzięki temu na opakowaniach które są używane wielokrotnie (np. palety, kosze) kod kreskowy może być zawsze ten sam, co umożliwia trwałe oznakowanie tych opakowań.


Dzięki odnotowywaniu wszystkich czynności magazynierów oraz ich czasu pracy można analizować zarówno wydajność magazynierów, jak i organizację pracy w całym magazynie. Dostępne analizy i raporty to m.in.:
– analiza wykonywanych czynności przez magazynierów za podany okres,
– rozkład czynności w czasie pracy,
– wykresy ilościowe dla zadanych czynności dla magazynierów,
– wykresy procentowe dla zadanych czynności w stosunku do całkowitego czasu pracy dla magazynierów,
– wykresy typów czynności dla zadanych magazynierów lub zmian,
– analiza wydajności magazynierów na wydaniu,
– ranking magazynierów wg wydajności na godzinę,
– wydajności magazynierów z możliwością zawężenia do magazyniera lub zmiany w dniach, tygodniach lub miesiącach,
– rozkład wydajności w poszczególnych godzinach doby,
– analiza dostaw do magazynu,
– analiza objętościowa dostaw do magazynu z możliwością zawężania do dostawcy w dniach, tygodniach lub miesiącach,
– wydajność magazynierów liczona jako przeniesiona objętość,
– zaleganie dostaw w magazynie.

Szczegółowe informacje:
ASCO s.c.
tel. (012) 638-61-77
http://www.asco.com.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!