Mandaty za zbyt długą jazdę

17 lipca 2006, 0:00

Zmieniony został wykaz wykroczeń, za które Inspekcja Transportu Drogowego może nakładać mandaty na kierujących pojazdami w związku z wykonywaniem transportu drogowego.
13 lipca 2006r. weszło w życie rozporządzenie prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania inspektorom Inspekcji Transportu Drogowego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz.U. nr 108, poz. 743). Dotyczy to ściśle określonych wykroczeń tj.: zużywanie oleju opałowego do celów napędowych (grzywna do 500 zł), tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania (kara grzywny albo nagana), niestosowanie się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego (grzywna lub nagana), dopuszczenie pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu (grzywna), dopuszczenie pojazdu do jazdy na drodze publicznej, mimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane urządzenia i przyrządy albo nie nadają się one do spełnienia swego przeznaczenia (grzywna).
Rozporządzenie odnosi się również do przepisów o systemie tachografów cyfrowych oraz o transporcie drogowym. Kary mogą być nakładane m.in. za stwierdzony brak wymaganych dokumentów w pojeździe, w przypadku naruszenia zasad dotyczących maksymalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu, dziennego czasu odpoczynku lub przekraczania maksymalnego czasu, prowadzenia pojazdu bez przerwy, a także za użytkowanie analogowych urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i czas postoju oraz za brak obowiązkowych przerw i czasu odpoczynku.


Źródło: Gazeta Prawna z dnia 17.07.2006r.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!