Będzie więcej obowiązkowych szkoleń dla kierowców

7 sierpnia 2006, 0:00

Rząd przyjął projekty zmian w przepisach dotyczących kierowców


Zmiana przepisów będzie dotyczyć m.in. kierowców pracujących w międzynarodowym lub krajowym transporcie drogowym i zajmujących się niezarobkowym przewozem osób i rzeczy.

Projekt przewiduje, że każdy kierowca ubiegający się o zatrudnienie na tym stanowisku po raz pierwszy będzie obowiązkowo uczestniczył w kursie kwalifikacyjnym zakończonym testem. Kursy będą organizować ośrodki szkolenia wpisane do rejestru prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda będzie też powoływał komisję, która przeprowadzi końcowy test kwalifikacyjny.


Co pięć lat w ośrodkach szkolenia będzie odbywało się okresowe szkolenie kierowców. Po jego ukończeniu otrzymają oni świadectwo kwalifikacji zawodowej. Możliwe będzie zlecenie przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego wyspecjalizowanym ośrodkom doskonalenia techniki jazdy (ODTJ).


Nowelizacja zakłada też wystawianie przez pracodawców książki kierowcy, w której znajdą się np. informacje o przeprowadzonych badaniach lekarskich i psychologicznych oraz posiadaniu przez kierowcę innych specjalistycznych uprawnień, a także ewidencja pojazdów, którymi dokonywał on przewozów.


Zmieni się częstotliwość obowiązkowych badań lekarskich i psychologicznych. Kierowcy do 60 roku życia będą wykonywali je co pięć lat, a starsi – co 30 miesięcy.


Nowelizacja dostosowuje polskie prawo do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Trzeba pamiętać, że zmiany wymagają zaakceptowania przez Sejm. Z uwagi jednak na konieczność dostosowania naszego prawa do prawa wspólnotowego, ich wprowadzenie jest praktycznie przesądzone.


Robert Walczak – specjalista prawa transportowego z kancelarii Myszkowski Walczak w Poznaniu
robert.walczak@przewoz.com

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!