Informacja BOTM 32/2006

7 sierpnia 2006, 0:00

dot. tranzytu przez Chorwację


Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, że zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 11 października 2004 r., dotyczącą zawarcia Protokołu do Umowy przejściowej w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Chorwacką (Dz.U. UE nr L350/1 z dnia 25.11.2004 r.), na podstawie protokołu nr 6 do Umowy tymczasowej, przewozy drogowe rzeczy tranzytem przez terytorium Chorwacji, wykonywane przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane w Polsce, nie wymagają zezwolenia na wykonywanie międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy.
Na podstawie ww. decyzji pojazdy zarejestrowane w Republice Chorwackiej korzystają z takich samych uprawnień na terytorium Polski.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Chorwacji o międzynarodowych przewozach drogowych osób i ładunków z dnia 30 września 1994 r., systemem zezwoleń objęte pozostają nadal przewozy dwustronne oraz do/z krajów trzecich.


Źródło: BOTM

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!