Wymogi opon zimowych do samochodów ciężarowych

28 sierpnia 2006, 0:00

Poniżej przedstawiono wymogi w zakresie opon zimowych do ciężarówek, które obowiązują w różnych krajach europejskich. Ze względu na fakt, że przepisy prawne nieustannie ulegają zmianie, przewoźnicy powinni upewnić się co do obowiązującego stanu prawnego w danym kraju.


Austria – mimo że wożenie łańcuchów śnieżnych może nie być konieczne, są one prawnie wymagane na drogach, przy których ustawiono znak „Schneeketten vorgeschrieben”. Łańcuchy należy założyć przynajmniej na dwie osie napędowe. Na innych drogach, łańcuchy muszą być założone w sytuacji, kiedy wymagają tego warunki pogodowe. Muszą one ponadto spełniać wymagania normy ÖNORM lub mieć oznaczenie EU CE; muszą być także poprawnie założone. Opony zimowe są obowiązkowe jedynie na drogach oznaczonych znakiem „Winterausrüstung erfodrerlich”, a odpowiedzialność za dopasowanie opon do panujących na drodze warunków pogodowych ponosi kierowca. W przypadku pojazdów ponad 3,5 tony ładowności całkowitej, każda oś musi być wyposażona w opony tego samego typu. Możliwa jest kombinacja: opony letnie na kołach przednich i opony zimowe na osi napędowej. Normalna minimalna głębokość bieżnika wynosi 2 mm; minimalna głębokość bieżnika dla opon radialnych wynosi 4 mm, a dla opon z poprzecznym ułożeniem włókien to 5 mm.

Belgia – łańcuchy zimowe muszą być stosowane na nawierzchniach pokrytych śniegiem lub lodem, jednak ich wożenie nie jest obowiązkowe. Opony z kolcami mogą być stosowane od 1 listopada do 31 marca w przypadku samochodów do 3,5 tony oraz samochodów pomocy drogowej, pod warunkiem uzyskania pozwolenia. Maksymalna prędkość dla pojazdów z oponami wyposażonymi w kolce wynosi 90 km/h na autostradach i drogach dwupasmowych oraz 60 km/h na innych drogach. Minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm.


Bośnia – od 15 listopada do 15 kwietnia wyposażenie zimowe jest obowiązkowe na wszystkich drogach pokrytych śniegiem. Minimalnie jedna para łańcuchów musi być założona na oś napędową. Wszystkie autokary i ciężarówki powinny być wyposażone w łopaty do odgarniania śniegu. Minimalna głębokość bieżnika to 4 mm.


Bułgaria – od 1 listopada do 31 marca łańcuchy śnieżne należy wozić w pojeździe, a korzystanie z nich jest obowiązkowe przy jeździe po drogach górskich. Łańcuchy należy stosować zgodnie ze wskazaniami znaków drogowych i muszą być zamontowane przynajmniej na dwóch kołach napędowych. Samochody nieodpowiednio wyposażone mogą być niedopuszczone do ruchu po niektórych drogach oraz mogą zostać niewpuszczone do Bułgarii.


Chorwacja – łańcuchy śnieżne są obowiązkowe, kiedy na drogach leży przynajmniej 5-centymetrowa warstwa śniegu lub gdy drogę pokrywa lód. W pojeździe należy wozić jedną parę łańcuchów na oś napędową, jak również łopatę do odgarniania śniegu. Samochody nie posiadające wyposażenia zimowego nie będą wpuszczane na drogi. Policja ma prawo nakazać kierowcy założenie łańcuchów lub odstawienie pojazdu do miejsca, gdzie można zamontować łańcuchy oraz odpowiednie opony. Minimalna głębokość bieżnika zimą wynosi 4 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.


Czechy – zimą kierowcy pojazdów o ładowności ponad 7,5 tony muszą wozić ze sobą łańcuchy, a samochody w nie wyposażone nie mogą przekraczać prędkości 50 km/h. Minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Dania – minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm dla pojazdów do 3,5 tony oraz 1 mm dla pojazdów o większej ładowności. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących stosowania łańcuchów lub opon zimowych.


Estonia – łańcuchy śnieżne nie są obowiązkowe. Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone od 1 października do 1 maja.


Finlandia – wymagane jest stosowanie łańcuchów śnieżnych w miesiącach zimowych. Stosowanie opon z kolcami jest dozwolone od 1 listopada do 31 marca. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.


Francja – stosowanie opon z kolcami nie jest dozwolone w przypadku pojazdów o ładowności całkowitej ponad 3,5 tony, z wyjątkiem pewnych określonych zastosowań. Łańcuchy śnieżne należy zakładać na koła w pojazdach korzystających z dróg ośnieżonych lub oznakowanych znakiem „Equipements speciaux obligatoires”. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.

Grecja – minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm.


Hiszpania – brak konkretnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.


Holandia – minimalna głębokość to wynosi 1,6 mm. Nie ma obowiązku wożenia łańcuchów śnieżnych, ani korzystania z opon zimowych.


Irlandia – brak przepisów dotyczących stosowania łańcuchów śnieżnych.


Litwa – brak przepisów dotyczących stosowania łańcuchów śnieżnych. Opony z kolcami mogą być stosowane od 2 listopada do 9 kwietnia, a są zabronione przez pozostałe miesiące.

Luksemburg – minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Nie ma obowiązku wożenia łańcuchów śnieżnych, ani korzystania z opon zimowych.


Łotwa – stosowanie opon z kolcami jest zabronione od 1 maja do 1 października.


Macedonia – od 15 października do 15 marca wszystkie pojazdy muszą być wyposażone w łańcuchy śnieżne. Opony zimowe nie są obowiązkowe, ale jeśli są stosowane, minimalna głębokość bieżnika wynosi 5 mm.


Mołdawia – brak szczególnych przepisów dotyczących stosowania łańcuchów śnieżnych lub opon zimowych.


Niemcy – łańcuchy śnieżne wymagane są w przypadku pojazdów poruszających się po drogach pokrytych śniegiem, zgodnie ze stosownym oznakowaniem drogowym. Łańcuchy należy montować na osiach napędowych. Maksymalna prędkość wynosi 50 km/h. Minimalna głębokość bieżnika to 1,6 mm. Oprócz łańcuchów, kierowcy powinni wozić ze sobą łopatę, kilof oraz linę holowniczą. Stosowanie opon z kolcami jest zabronione.

Norwegia – od 1 listopada do poniedziałku po Wielkanocy minimalna głębokość bieżnika powinna wynosić 3 mm (w innych przypadkach wynosi 1 mm dla pojazdów o masie powyżej 3,5 tony). Od 16 października do 3 kwietnia kierowcy odwiedzający Nordland, Troms i Finnmark muszą wozić ze sobą łańcuchy śnieżne, taki sam obowiązek istnieje w przypadku, gdy przeważają opady śniegu i lód.


Polska – kierowcy muszą wozić łańcuchy śnieżne, jeśli nakazane jest to przez znaki drogowe.


Portugalia – brak szczególnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych; w regionach górskich, takich jak Serra da Estrela, łańcuchy śnieżne dla wszystkich pojazdów są obowiązkowe, jeśli tak nakazują konkretne znaki.


Rosja – stosowanie łańcuchów śnieżnych jest zalecane w górach Uralu. W pozostałych decyzja co do korzystania z nich należy do kierowcy.


Rumunia – stosowanie łańcuchów śnieżnych jest obowiązkowe w miejscach oznaczonych odpowiednimi znakami drogowymi, na całym odcinku drogi pokrytym śniegiem. Brak konkretnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych, ale minimalna głębokość bieżnika wynosi 2 mm. Policja może zakazać jazdy po drogach pokrytych śniegiem lub lodem pojazdom o masie całkowitej przekraczającej 12 ton.

Serbia i Czarnogóra – wyposażenie zimowe jest obowiązkowe w przypadku pojazdów podróżujących przez Serbię i Czarnogórę oraz – ponadto – przez Hercegowinę i Kosowo.


Słowacja – łańcuchy należy wozić i stosować w miesiącach zimowych. Kierowcy powinni zwracać uwagę na znak „Snehove Retaze”. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1 mm.


Słowenia – od 15 listopada do 15 marca samochody powinny być wyposażone w opony zimowe lub też kierowcy powinni wozić łańcuchy śnieżne, w przeciwnym razie mogą nie zostać wpuszczeni do kraju. Minimalna głębokość bieżnika opon zimowych wynosi 4 mm.


Szwajcaria – opony z kolcami mogą być stosowane jedynie w przypadku pojazdów do 3,5 tony, od 1 listopada do 30 kwietnia. Łańcuchy śnieżne są obowiązkowe na drogach oznakowanych znakiem „Chaines à neige obligatoires”, nie ma jednak obowiązku ciągłego wożenia ich w pojeździe. Jednakże z powodu nagłych opadów śniegu latem, zaleca się wożenie ich przez cały czas. Minimalna głębokość bieżnika to 6 mm.

Szwecja – opony z kolcami są dozwolone od 1 października do 30 kwietnia, o ile warunki zimowe nie przekraczają tego okresu. Łańcuchy śnieżne nie są obowiązkowe. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.


Turcja – wożenie łańcuchów śnieżnych jest obowiązkowe. Stosowanie opon zimowych nie jest wymagane.


Ukraina – stosowanie łańcuchów śnieżnych nie jest obowiązkowe.


Węgry – łańcuchy śnieżne mogą być stosowane na drogach pokrytych śniegiem lub lodem, przy zachowaniu maksymalnej prędkości 50 km/h. W przypadku, gdy na przejściu granicznym jest postawiony znak „Mandatory use of snow chains”, granicę przekroczyć mogą jedynie pojazdy wyposażone w łańcuchy. W wyjątkowych warunkach pogodowych, pojazdy mogą nie być przepuszczane przez granicę. Za stosowanie łańcuchów na suchych nawierzchniach obowiązują wysokie kary. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm. Nie ma szczególnych przepisów dotyczących stosowania opon zimowych.

Wielka Brytania i Północna Irlandia – brak wymogów dotyczących stosowania łańcuchów śnieżnych lub opon zimowych. Minimalna głębokość bieżnika w przypadku samochodów dostawczych o ładowności 3,5 tony i powyżej to 1 mm.


Włochy – łańcuchy śnieżne należy stosować, gdy są konieczne lub zgodnie z oznakowaniem drogowym, dlatego lepiej wozić je ze sobą. Minimalna głębokość bieżnika wynosi 1,6 mm.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!