Kontrole polskich pojazdów na terytorium Niemiec

16 października 2006, 0:00

Poniżej publikujemy treść dokumentu: Opis procedury „Kontrola zagranicznych pojazdów komunikacji pasażerskiej i towarowej w Niemczech” przekazanego Ministerstwu Transportu przez stronę niemiecką. Informacje te powinny być pomocne polskim kierowcom podczas kontroli na niemieckich drogach i przyczynić się do wyeliminowania licznych do tej pory nieporozumień na tym tle.
Dokument jest wynikiem rozmów pomiędzy delegacją resortu transportu a przedstawicielami władz niemieckich na temat procedur postępowania niemieckich służb kontrolnych podczas kontroli polskich kierowców i samochodów z polską rejestracją na terytorium Niemiec. Podczas spotkania strona niemiecka zobowiązała się do opracowania i przekazania stronie polskiej oficjalnego dokumentu zawierającego zasady oraz tryb przeprowadzania kontroli kierowców pojazdów ciężarowych. Intencją władz polskich było umożliwienie zapoznania się przez przedsiębiorców oraz kierowców z zasadami kontroli pojazdów, które obowiązującą w Niemczech.

Opis procedury „Kontrola zagranicznych pojazdów komunikacji pasażerskiej i towarowej w Niemczech”


Zasady
Komunikacja pasażerska i towarowa w ramach działalności gospodarczej jest w Niemczech kontrolowana przez policje landów, Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego, urzędy ochrony pracy oraz urzędy celne. Wybór pojazdów podlegających kontroli następuje bez względu na narodowość na podstawie kryteriów merytoryczno-obiektywnych. Odpowiedzialne urzędy kontrolne są upoważnione do zatrzymywania pojazdów mechanicznych zarówno podczas jazdy jak i w ramach kontroli stacjonarnych. Oprócz tego policja federalna może kontrolować pojazdy w ruchu transgranicznym w celu uniknięcia zagrożenia.
Kontrole służą do podwyższenia bezpieczeństwa komunikacji oraz do zwalczania przestępczości i obejmują w szczególności sprawdzenie:
– kierowców
– ładunku i
– pojazdu.


Przeprowadzanie kontroli
Podczas kontroli kierowców sprawdza się
– ich kwalifikacje
– niezbędną zdolność do prowadzenia pojazdu i
– przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i przepisów socjalnych.

Kontrola ładunku obejmuje
– dokumenty przewozowe
– zdatność pojazdu
– ładunek (także np. pod względem nielegalnego wwozu papierosów, narkotyków, broni oraz handlu ludźmi) i
– zabezpieczenie ładunku.


Kontrola pojazdów dotyczy
– dokumentów przewożonych w pojeździe
– i stanu technicznego.


Sposób postępowania w przypadku usterek technicznych
Podejmowane czynności zależą od rodzaju i zakresu stwierdzonych usterek.
W przypadku niewielkich usterek (np. oświetlenie, urządzenia sygnałowe) pobierana jest zazwyczaj grzywna, zaś danej osobie zezwala się na dalszą jazdą w określonych warunkach (np. tylko za dnia, przy bezdeszczowej pogodzie) bądź nakazuje bezzwłoczne usunięcie usterek.


Jeżeli chodzi i poważne usterki (np. hamulce, układ kierowania lub podwozie) mogące negatywnie wpływać na bezpieczeństwo jazdy, postępuje się z reguły w następujący sposób:
– badanie przez rzeczoznawcę z najbliższej okolicy wskazówka: rzeczoznawcą jest osoba spełniająca ustawowe wymogi w tym zakresie (biegły rzeczoznawca). Rzeczoznawca może mieć swoją siedzibę także w warsztacie. Sprawując swoją funkcję będzie działać jednakże niezależnie od tego warsztatu.
– wydanie zakazu dalszej jazdy do czasu usunięcie usterek
– pobranie grzywny/złożenie zabezpieczenia.

Jeżeli usunięcie usterek na miejscu nie jest możliwe, kierowca podejmuje decyzję, w którym zakładzie usunie usterki.
Zwraca się wyraźnie uwagę, że wybór odpowiedniego warsztatu leży wyłącznie w gestii danego kierowcy, władze kontrolne nie mają żadnego wpływu na wybór.


Do czasu usunięcia usterek wpływających na bezpieczeństwo pojazd nie może się poruszać w publicznym ruchu drogowym (przy przejazdach do rzeczoznawcy lub do warsztatu może wchodzić w rachubę eskorta policyjna bądź skorzystanie z pomocy drogowej). W tym okresie zabezpiecza się numery rejestracyjne i dowód rejestracyjny, zaś dalsze poruszanie się pojazdu uniemożliwia przy pomocy środków technicznych (np. obejma na koła lub łańcuch). Wydanie pozwolenia na kontynuowanie jazdy można uzależnić od dostarczenia ekspertyzy dot. nienagannego stanu technicznego.


Jeżeli usterka nie zostanie usunięta na miejscu, właściwy urząd administracyjny dokonuje odpowiedniego wpisu w dowodzie rejestracyjnym. Numery rejestracyjny i dowód rejestracyjny przekazuje się następnie do ambasady kraju pochodzenia. Transport powrotny do kraju pochodzenia można przeprowadzić tylko na odpowiednim pojeździe transportowym.


Wszystkie koszty powstające w ramach ustalania i usuwania usterek obciążają danego kierowcę. W szczególności dotyczy to kosztów rzeczoznawcy i holowania oraz opłat administracyjnych i urzędowych.


W celach dokumentacyjnych i informacyjnych sporządza się z zasady raport pokontrolny zgodnie z załącznikiem 1 rozporządzenia o kontrolach technicznych pojazdów użytkowych na drodze (krajowe wykonanie dyrektywy 2000/30/WE). Raport ten przesyła się do urzędu komunikacyjnego kraju pochodzenia.


Źródło: Ministerstwo Transportu

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy, które są wyłącznie prywatną opinią ich autorów. Jeśli uważasz, że któryś z kometarzy jest obraźliwy, zgłoś to pod adres redakcja@motofocus.pl.

89.79.8.*, 14 lutego 2009, 0:00 0 0

Witam wszystkich.Uwaga na kontrole stanu technizcnego pojazdow, i przyczep w niemczech.Jadąc z przyczepą do 750kg.w monachium,zostalem zatrzymany do kontroli przyczepy o 16:30. kontrola zakończyla sie około 20:30 na parkingu policyjnym.Przyczepa została zatrzymana ,ze względu na zbyt mały odstep opony od burty przyczepy.Pan diagnosta i dwaj policjanci, przez ponad trzy godziny szukali usterek!!! [nawet sprawdzili śruby od kół]. Po kontroli policjant "possał małego palca" i wystawił kwit na 400euro.[znam sie na mechanice ,ale sprawdzac przyczepę przez trzy godziny].Po rozmowie z diagnostą i policjantami ,okazalo się że jest zbyt póżno,na przeładunek przyczepy.Diagnosta powiedział,że przyczepe moge przeładowac rano o8:00.W samochodzie spędziłem 11godzin.Rano na pytanie czy moge ,porozmawiac z diagnostą,pracownik powiedział nie,czy moge do niego zadzwonic nie,czy moge sprawdzic przewożony towar nie[antyki].czy moge przeładowac przyczepe nie.!!!Cztery proste pytania .Najlepsze na koniec, ,jest piątek 8:30.Potomek rasy aryjskiej ,informuje mnie,że pan diagnosta musi wystawic dokumenty, i potrwa to kilka dni, a że dzisiaj jest piątek ,to nic nie załatwie.ZAGADKA.Ilu policjantów niemieckich,idiagnostów,potrzeba do sprawdzenia przyczepki lekkiej,i ile im to zajmie czasu. LUBIN [GJV]

Odpowiedz