Ograniczenia w ruchu TIR: wydawanie identyfikatorów

20 października 2006, 0:00

Decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Pana Kazimierza Marcinkiewicza, z dniem 1 listopada 2006, na terenie Warszawy planowane jest wprowadzenie zakazu poruszania się pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton w godzinach 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00.
Ruch tranzytowy niezwiązany z obsługą aglomeracji warszawskiej będzie całkowicie zabroniony i odbywać się będzie po sieci dróg objazdowych wyznaczonych drogami krajowymi nr 50 i 62 oraz drogą krajową nr 60.

Ograniczenia w ruchu zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu znaków drogowych przewidzianych przepisami prawa, na podstawie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy.


Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, a tym samym wprowadzone ograniczenia, przewidywać będą możliwość dopuszczenia do ruchu, w godzinach obowiązywania ograniczenia, pojazdów o dopuszczalnej masie całkowej powyżej 16 ton na podstawie identyfikatora C16 wydawanego przez Zarząd Dróg Miejskich.


Identyfikatory takie wydawane będą:
1. Podmiotom świadczącym usługi kolporterskie, kurierskie (w tym poczcie) oraz realizującym budowy na terenie m.st. Warszawy w celu przewozu materiałów budowlanych.
2. Innym podmiotom w sytuacjach uzasadnionych koniecznością zachowania procesów technologicznych.
Identyfikatory wydawane będą na wniosek zainteresowanego podmiotu np.: inwestora realizującego inwestycję na terenie miasta, dewelopera, poczty, firmy kurierskiej bądź przedsiębiorstwa zajmującego się kolportażem.
Jak wynika z powyższego, o identyfikator nie powinni występować indywidualni przewoźnicy, ale podmioty dla których świadczone są usługi w związku z realizacją konkretnych przedsięwzięć na terenie m.st. Warszawy.
W sytuacjach związanych z koniecznością zachowania procesów technologicznych, podmiot występujący o wydanie identyfikatora C16 zobowiązany jest załączyć do wniosku dokumenty uwiarygodniające konieczność zachowania procesów technologicznych, m.in. podpisane oświadczenie uzasadniające brak możliwości dostosowania się do obowiązujących ograniczeń.


Identyfikatory wydawane będą na konkretne pojazdy, a w przypadkach gdyby obsługa podmiotu odbywała się przy wykorzystaniu różnych pojazdów – na okaziciela.
W przypadku wydawania identyfikatorów na okaziciela, podmiot występujący zobowiązany będzie do dysponowania identyfikatorami w ramach przyznanej puli.


Do wniosku o wydanie identyfikatora dołączyć należy znak opłaty skarbowej zgodnie z Ustawą z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (5 zł za wniosek oraz 50 gr. za każdy załącznik).


W godzinach 10:00 – 16:00 oraz 20:00 – 7:00 na terenie Warszawy obowiązywać będzie obecnie istniejąca organizacja ruchu.
Oznacza to, że:
1. Utrzymane zostaną istniejące obszary ograniczenia tonażowego dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5 i 10 ton, do których wjazd wymagać będzie oddzielnego identyfikatora.
2. Drogi dotychczas dostępne dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton nadal pozostaną przejezdne w okresie, w którym nie będzie obowiązywał zakaz (godziny 7:00 – 10:00 oraz 16:00 – 20:00).

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zarządu Dróg Miejskich pod numerem 620 10 21 wew. 208.


Źródło: Zarząd Dróg Miejskich

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!