Zmiany zasad ustalania podstawy do naliczania limitów na rok 2006

12 listopada 2006, 0:00

Dotyczy zmian zasad ustalania podstawy do naliczania limitów zezwoleń na rok 2006.
Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego przypomina, że zgodnie z § 4 Informacji BOTM 15/2006 zmieniającej zasady ustalania podstawy do naliczania limitów zezwoleń na rok 2006,zezwolenia limitowane odbierane są przez przedsiębiorców ostatecznie do dnia 30 listopada 2006 roku, pod rygorem utraty nieodebranych zezwoleń z zastrzeżeniem:


– Przedsiębiorca może zawiesić odbieranie ustalonych limitów zezwoleń jednorazowych do ww. daty, bez utraty prawa do naliczania limitu zezwoleń, które będą uznane jako zwrócone prawidłowo, a limit zostanie ustalony na zasadach ogólnych w roku następnym jeżeli przedsiębiorca zawiadomi o zawieszeniu limitów BOTM lub organizację w której jest zrzeszony, do dnia wyżej ustalonego.


– Zawieszenie odbioru ustalonych limitów zezwoleń nie podlega odwołaniu.


– Zawieszone limity zezwoleń nie mogą być przeniesione na innego przedsiębiorcę.


W celu racjonalnej gospodarki zezwoleniami, Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego zwraca się o ewentualne zawiadomienie o zawieszeniu w możliwie najkrótszym terminie, np. do dnia 20 listopada 2006 roku, tj. ostatniego dnia przewidzianego na składanie wniosków o naliczanie dodatkowych limitów zezwoleń na miesiąc grudzień.


Źródło: Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (komunikat BOTM 51/2006)

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!