Systemowe rozwiązania w serwisach ciężarowych (przygotowała firma WSOP)

19 listopada 2006, 0:00

Decydując się na rozpoczęcie inwestycji związanej z budową serwisu ciężarowego, dobrze jest uświadomić sobie, że jedynie potraktowanie problemu w sposób kompleksowy pozwoli przewidzieć i zaplanować prawidłowe i docelowe funkcjonowanie obiektu. Sposobem na uniknięcie problemów jest odpowiednio wczesne skorzystanie z wiedzy i umiejętności partnerskiej firmy wyposażeniowej, która dla inwestora staje się doradcą w całym procesie budowy serwisu, poczynając od założeń technologicznych, a na szkoleniu personelu kończąc. Przysłowiowy diabeł zawsze tkwi w szczegółach i dopiero współpraca z wiarygodnym partnerem pozwala docenić jego wkład w całość inwestycji. Wkład polegający na uwolnieniu inwestora od dbałości o wiele szczegółów, które nieistotne dla firmy budowlanej, stają się pierwszoplanowe ze względu na prawidłowy proces technologiczny obsługi pojazdów.

Zespół firmy WSOP zdobył bogate doświadczenie podczas realizacji inwestycji w branży motoryzacyjnej. Zarządzaliśmy kompletnymi projektami jako generalny wykonawca, potrafimy również sprawnie realizować nasze zadania w projektach kierowanych przez międzynarodowe firmy budowlano-montażowe. Znając rynek motoryzacyjny w Polsce wspieramy proces decyzyjny inwestora pod kątem rentowności planowanej lokalizacji i charakteru obiektu.
Obsługa i naprawa samochodów ciężarowych, w tym również autobusów, wynika ze specyfiki procesu technologicznego, jaki powinien być zastosowany w celu osiągnięcia optymalnych rezultatów. Wymienione grupy samochodów – nazywane często samochodami użytkowymi – posiadają zarówno dużą masę i wymiary, jak również realizują terminowe zadania przewozowe, narzucające ściśle określone terminy i czas realizacji obsługi. Duża intensywność użytkowania taboru sprawia, że obiekty zaplecza motoryzacji, w których realizowane są odpowiednie procesy obsługowo-naprawcze, powinny spełniać równie wysokie wymagania, odnoszące się zarówno do tzw. technologiczności obiektu, jak i wyposażenia umożliwiającego wykonanie przewidzianych prac.
Już na wstępnym etapie planowania inwestycji powinna zostać określona ostateczna wizja obiektu, która wprawdzie może być realizowana w przyjętych i założonych przez harmonogram etapach, ale pozwoli uniknąć nieprzemyślanych działań, dodatkowych kosztów i straty czasu. W tym samym czasie powinien również nastąpić wybór partnerskiej firmy wyposażeniowej, która współpracując z architektami i projektantami branżowymi, będzie potrafiła przekazać im wystarczającą wiedzę i informacje dotyczące wspomnianej już specyfiki procesu technologicznego realizowanego w serwisie, doradzić optymalne rozwiązania techniczne, dokonać niezbędnego oszacowania rentowności inwestycji, wreszcie zaproponować niezbędne wyposażenie serwisu i w końcowym etapie zamontować je i uruchomić. Tak opisany proces współpracy pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych etapów, charakterystycznych dla inwestycji, w których rolą firmy wyposażeniowej jest TYLKO dostarczenie i zamontowanie urządzeń. Firma taka pojawia się wtedy „zbyt późno”, aby mieć wpływ na projekt technologiczny obiektu. Często projekt taki pomija wiele technicznych aspektów, które okazują się priorytetowe dla obsługi pojazdów i zaczynają być modernizowane już podczas realizacji inwestycji, powodując zdecydowany wzrost kosztów oraz niekiedy znaczące opóźnienia w harmonogramie.
]2L[
Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji jest odpowiednio wczesne skorzystanie z wiedzy i umiejętności firmy wyposażeniowej, która dla inwestora staje się partnerem w całym procesie budowy serwisu, poczynając od założeń technologicznych, a na szkoleniu personelu kończąc.
Wiedza taka – wynikająca z wieloletniego doświadczenia firmy WSOP – jest wiedzą systemową, pozwalającą na bezpieczne planowanie inwestycji i jej późniejsze funkcjonowanie. Celem WSOP jest dostarczenie swoim Klientom rozwiązań optymalnych, odpowiadających ich potrzebom i wynikających z wiedzy nabytej podczas realizacji setek serwisów i inwestycji realizowanych w branży motoryzacyjnej.
Projektowanie serwisu ciężarowego jest zagadnieniem złożonym, co wynika przede wszystkim z konieczności uwzględnienia zarówno problematyki technicznej, organizacyjnej, jak i finansowej. Wymienione zagadnienia powinny być traktowane w sposób spójny i odpowiednio wyważony, ponieważ jedynie takie połączenie daje pewność uzyskania efektu, który można nazwać synergicznym, czyli łączącym w swoim efekcie działanie wielu czynników.
Proces powstawania serwisu samochodowego, w tym przede wszystkim przeznaczonego dla samochodów użytkowych wiąże się z koniecznością zastosowania wiedzy, którą można nazwać typowym „know-how” – wiem jak! Przysłowiowy diabeł zawsze tkwi w szczegółach i dopiero współpraca z wiarygodnym partnerem pozwala docenić jego wkład w całość inwestycji. Wkład polegający na uwolnieniu inwestora od dbałości o wiele szczegółów, które nieistotne dla firmy budowlanej, stają się pierwszoplanowe ze względu na prawidłowy proces technologiczny obsługi pojazdów. Jakiekolwiek zaniedbania ze strony wykonawców, nawet jeśli powstałe w sposób niezamierzony, mogą mieć zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania serwisu. Miarą nieprawidłowości może być wydłużony czas obsługi, konieczność wykonywania dodatkowych manewrów (związana ze stratami czasu), niemożność właściwego ustawienia pojazdów powodująca obniżenie współczynników wykorzystania stanowisk (obniżenie rentowności) i wiele innych.
]3P[
Uczestnicząc w procesie projektowym już na etapie wizji, możliwe jest wyeliminowanie większości problemów, które nie staną się już powodem opóźnienia w harmonogramie realizacji i nie wywołają nadmiernych kosztów związanych z niezbędnymi zmianami wykonawczymi.
Głębokie i wieloletnie doświadczenie, wynikające z uczestniczenia w wielu realizacjach, pozwala firmie WSOP zaoferować swoim Klientom systemową wiedzę o obiekcie przekazywanym „pod klucz”.
Jesteśmy dumni mogąc pochwalić się kompleksową realizacją wielu serwisów ciężarowych, między innymi:
M.A.N.: w Czeladzi i Starachowicach,
Mercedes-Benz: w Warszawie przy ulicy Inowłodzkiej, CDS w Swarzędu, DDB w Szczecinie, Auto Idea w Białymstoku i Olsztynie,
DAF: Nedpol w Kamienicy Polskiej koło Częstochowy, DAF Wanicki w Mogilanach koło Krakowa oraz obecnie realizowany serwis DBK w Gdańsku,
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Bielsku-Białej,
i wiele innych, w tym także serwisy niezależne.


SERWIS WSOP gwarancją opłacalności zakupu


Naszą siłą jest blisko 30-osobowy zespół ludzi. Tworzą go fachowcy nastawieni na ciągłe doskonalenie swojej wiedzy i warsztatu pracy. W swojej ofercie mamy specjalną usługę serwisową dla firm pracujących w oparciu o normy jakości z serii ISO 9000.
]4L[
Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzedawanych urządzeń oraz przeglądy, kalibracje i obsługi – także sprzętu warsztatowego innych producentów. W razie zgłoszenia awarii sprzętu zapewniamy szybki dojazd do klienta na terenie całego kraju. Gwarantujemy fachowe i ekonomicznie uzasadnione naprawy oraz przeglądy sprzętu. Posiadamy ponad 20 grup serwisowych. Każda porusza się doskonale wyposażonym samochodem.
Serwisanci ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje – biorą udział w szkoleniach wewnętrznych, jak również fabrycznych, bezpośrednio u producentów sprzętu. Młodzi pracownicy nabierają praktyki i wiedzy pracując z najbardziej doświadczonymi serwisantami. Ich wiedza sprawdzana jest w cyklicznych, wewnętrznych egzaminach.
Przy zakupie urządzenia pamiętać trzeba o koszcie całkowitym, na który składa się nie tylko cena zakupu, ale również koszty późniejszej eksploatacji i napraw.
Promujemy jako nadrzędną zasadę, że dla klienta KOSZT CAŁKOWITY URZĄDZENIA = CENA ZAKUPU + KOSZT EKSPLOATACJI I NAPRAW + KOSZT NIESPRAWNOŚCI (tzn. utracone korzyści, zniechęceni klienci, niezadowolenie i stres). Stąd kluczowe znaczenie sprawności serwisu WSOP dla osiągania z naszymi klientami WSPÓLNEJ WYGRANEJ.


Kontakt:
Wyposażanie Stacji Obsługi Pojazdów
ul. Pszczyńska 306, 44-100 Gliwice
tel. 0-32 332-49-30, fax 32 332-48-48
www.wsop.pl


Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!