28 listopada – debiut giełdowy Spółki Fota

27 listopada 2006, 0:00

Spółka Fota w ofercie publicznej zaoferowała 2,916 mln akcji serii D po cenie 34 zł każda.
27 listopada 2006 zostały przydzielone wszystkie oferowane akcje.

W transzy indywidualnej przydzielono łącznie 586 tys. akcji. Popyt ze strony inwestorów detalicznych był jednak znacznie większy i ponad 5-krotnie przewyższył liczbę oferowanych akcji w tej transzy. Zapisy inwestorów indywidualnych zostały zredukowane o 80,03%.
Inwestorom instytucjonalnym zostało przydzielone 2,33 mln akcji oferowanych. Popyt zgłoszony przez instytucje w ramach budowy Księgi Popytu, przy cenie emisyjnej równej 34 zł ponad 12-krotnie przekroczył liczbę akcji oferowanych w tej transzy.
Po zakończeniu budowy Księgi Popytu, do złożenia zapisów na akcje zostali zaproszeni wybrani inwestorzy instytucjonalni. Złożyli oni zapisy na wszystkie oferowane im akcje.


Nowi inwestorzy obejmą ponad 30% akcji w podwyższonym kapitale spółki FOTA. Pozostałe akcje zatrzymają dotychczasowi właściciele, Lucyna i Bogdan Fota, którzy zadeklarowali, że nie sprzedadzą tych walorów przez 24 miesiące od debiutu spółki na giełdzie.


Debiut Spółki (Praw do Akcji) Fota nastąpi na Giełdzie Papierów Wartościowych 28 listopada.


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!