Składanie wniosków o zezwolenia roczne EKMT/ CEMT

27 listopada 2006, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że Sekretariat EKMT na rok 2007 przyznał dla polskich przewoźników 1102 zezwolenia roczne, dla pojazdów spełniających normy min. Euro 3+S (zgodnie z zasadą przeliczeniową przy kontyngencie podstawowym dla Polski 153 ).
Zezwolenia te są ważne od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.
Wnioski o zezwolenia EKMT przyjmowane będą do dnia 4 grudnia 2006 r. na odpowiednich formularzach.
1) Formularz dla przedsiębiorców pobierających zezwolenia bezpośrednio w BOTM
2) Formularz dla przedsiębiorców pobierających zezwolenia za pośrednictwem Stowarzyszeń
Wnioski złożone indywidualnie przez firmy zrzeszone w Stowarzyszeniach przewoźników, nie potwierdzone przez Stowarzyszenie, nie będą rejestrowane.
Wykaz złożonych wniosków aktualizowany będzie na bieżąco na stronie: www.botm.gov.pl/EKMT2007-lista

1. Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie EKMT na dzień 4 grudnia 2006 r., musi posiadać co najmniej 3 pojazdy spełniające normy EURO 3, w ramach udzielonych uprawnień licencyjnych.


2. Szczegóły dotyczące zmiany limitów zezwoleń jednorazowych z tytułu przyznania zezwoleń rocznych EKMT/CEMT na rok 2007 zostaną określone odrębnie.


3. Informacje o warunkach i możliwościach korzystania z zezwoleń EKMT zawarte są w Informacjach BOTM:
1) Zasady wykonywania przewozów rzeczy pomiędzy krajami UE i spoza UE,
2) Zasady wykonywania przewozów do/ z krajów trzecich spoza UE,
3) Ogólne zasady korzystania z zezwoleń EKMT.


4. Pojazdy wykonujące przewóz na zezwoleniach rocznych EKMT muszą posiadać komplet ważnych certyfikatów EURO 3 + S (ciągniki) oraz ważny certyfikat S (naczepy/ przyczepy).
Wykaz dokumentów kontrolnych poniżej w załączeniu.


Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, że nie będą rozpatrywane wnioski przedsiębiorców, którzy do dnia 21.11.2006 r. nie wywiązali się z obowiązku przekazania do BOTM kopii stron z karnetów EKMT, dokumentujących przewozy wykonane w okresie 01.01.2006 r. – 31.10.2006 r.


Formularze dla przedsiębiorców oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.botm.gov.pl/index.php?m=botm&i=show-info&id=621

Źródło: Informacja BOTM 56/2006


 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!