Archiwizacja danych dotyczących kierowcy i pojazdu

15 grudnia 2006, 0:00

Firma Qualcomm proponuje bezprzewodowe rozwiązanie dla flot samochodów ciężarowych, prawnie zobowiązanych do archiwizowania danych dotyczących kierowcy i pojazdu.

Rozwiązanie to opiera się na bezprzewodowej technologii archiwizowania danych dotyczących kierowcy i pojazdu bezpośrednio z tachografu cyfrowego. Polega ono na automatycznym wyodrębnianiu i dostarczaniu informacji wymaganych prawem za pomocą prywatnej sieci, zabezpieczanej i zarządzanej przez firmę Qualcomm. Jest ono szybsze, oszczędniejsze i, co ważne, zmniejsza ryzyko utraty danych, co zdarza się przy stosowaniu tradycyjnych metod.

Rozwiązanie firmy Qualcomm wykorzystuje najnowsze wyniki prac producentów tachografów, zmierzających ku opracowaniu standardowego protokołu, który umożliwi bezprzewodową, uwierzytelnianą archiwizację danych kierowcy i pojazdu bezpośrednio z tachografu cyfrowego. Archiwizacja ma być przeprowadzana bez angażowania kierowcy, za pomocą bezprzewodowych połączeń dotychczas stosowanych w pojazdach floty.

Automatyzacja całego procesu oznacza wyeliminowanie czasochłonnej (zajmującej każdorazowo ok. 10-15 minut) ręcznej obsługi urządzeń pobierających i przesyłających informacje. Nie wymaga kupna i instalacji dodatkowych urządzeń peryferyjnych i sprzętu, ani szkolenia kierowców w zakresie ich użytkowania. Automatyzacja w znacznym stopniu zmniejsza też ryzyko utraty, zniszczenia lub niedokładności danych.
„Producenci tachografów wciąż jeszcze pracują nad wspólnym interfejsem, jednak firma Qualcomm jest gotowa dostarczyć rozwiązanie opierające się na przedstawionej metodzie, gdy tylko standard branżowy zostanie zdefiniowany” – powiedział nowy dyrektor zarządzający firmy Qualcomm, Sjef van Gool. „Informacje będą przesyłane bezprzewodowo do centrum dyspozytorskiego poprzez sieć Qualcomm i/lub prywatną sieć firmy transportowej. Zapewni to bezpieczeństwo danych i pozwoli w pełni wykorzystać zalety sieci zarządzanej” – wyjaśnia van Gool. To rozwiązanie wykorzystuje możliwości i przepustowość satelitarnej sieci EutelSAT zapewnia bezproblemową transmisję w Europie Zachodniej i Wschodniej.

Prezentowana metoda ma wiele zalet:
– nie wymaga przydzielania karty przedsiębiorstwa do każdego pojazdu lub każdemu kierowcy;
– ryzyko utraty, zniszczenia lub niedokładności danych jest znacznie mniejsze dzięki automatyzacji całego procesu i zarządzaniu wyodrębnionymi danymi przez system monitorujący działania kierowcy HourTRACS™;
– firmy transportowe, które już używają bezprzewodowych rozwiązań firmy Qualcomm do zarządzania flotą, mogą w dalszym ciągu korzystać z dotychczas stosowanych systemów i ich funkcji.

Od maja 2006 r. firmy transportowe, których pojazdy wyposażone są w tachografy cyfrowe, mają obowiązek pobierania danych dotyczących kierowcy i pojazdu bezpośrednio z tachografu i archiwizowania ich, zanim zostaną nadpisane.

Niektóre państwa (np. Belgia i Holandia) zezwalają na odczyt danych z karty kierowcy przez zewnętrzny czytnik kart procesorowych. Informacje dotyczące kierowcy mogą więc być archiwizowane na dwa sposoby: przez umieszczenie zarówno karty kierowcy, jak i karty przedsiębiorstwa w tachografie lub przez włożenie karty kierowcy do zewnętrznego czytnika kart procesorowych, a następnie pobranie z niego informacji. W obu przypadkach dane muszą zostać wyodrębnione w pojedynczym cyklu, zanim zostaną umieszczone w osobnym pliku. Są one uwierzytelniane jako całość przez klucz szyfrujący.
Tego typu metody ręczne wymagają przeszkolenia kierowców i zajmują kierowcy nawet 15 minut przy każdym wyodrębnianiu danych. Firma Qualcomm udostępnia również takie rozwiązanie. Zastosowano w nim czytnik kart procesorowych do pobierania danych, które trafiają automatycznie do systemu monitorującego działania kierowcy HourTRACS.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!