Mariusz Golec Prezesem Zarządu spółki Wielton SA

30 czerwca 2015, 11:49

29 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza powołała Mariusza Golca na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Wielton SA. Będzie on odpowiedzialny za dalszą ekspansję grupy w kraju i za granicą oraz rozwój innowacyjnych rozwiązań i produktów dla zwiększania konkurencyjności spółki w branży. Celem Zarządu na najbliższe lata jest zdobycie pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep.

– „W związku z kolejnym ważnym etapem rozwoju grupy Wielton, zdecydowaliśmy się na powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Panu Mariuszowi Golcowi. Dogłębna znajomość branży, wiedza dotycząca optymalizacji procesów zarządzania i produkcji w spółce oraz wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwoju innowacyjności to kluczowe kompetencje Mariusza Golca, które przyczynią się do dalszego budowania pozycji Wieltonu na rynku” – mówi Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej Wielton SA.

Umowa o zarządzanie spółką z dotychczasowym Prezesem Wieltonu, Panem Andrzejem Szczepkiem, który kierował spółką od 2010 roku, wygasa.

– „Doceniamy ogromny wkład Pana Prezesa Andrzeja Szczepka w rozwój Wieltonu. W ciągu ostatnich 5-ciu lat pod kierownictwem Prezesa Szczepka, Wielton stał się europejską firmą z nowoczesnym podejściem do zarządzania oraz stabilnym zapleczem kadrowym i produkcyjnym potrzebnym do dalszego rozwoju. Wielton dziś to spółka gotowa do nowych wyzwań z potencjałem ekspansji na świecie” – podkreśla Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady.

Andrzej Szczepek przyczynił się do skokowego rozwoju Wieltonu w ostatnich latach. Do największych sukcesów Prezesa Szczepka należy, między innymi, optymalizacja wewnętrznej organizacji spółki oraz rozbudowa i usprawnienie procesów zarządczych. Istotnym wkładem Prezesa Szczepka jest również implementacja systemu pracy z kadrami. W ramach ekspansji Wieltonu w kraju i za granicą, Prezes Szczepek przyczynił się do sukcesu przejęcia firmy Fruehauf. W maju br. Wielton podpisał umowę przejęcia lidera francuskiego rynku naczep. Zakup firmy Fruehauf otwiera grupie Wielton drogę do zdobycia pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep z początkowym potencjałem produkcyjnym na poziomie 11 tys. produktów rocznie.

– „Wielton staje dziś przed nowymi wyzwaniami. Celem Zarządu jest zdobycie pozycji trzeciego największego europejskiego producenta naczep. Kompetencje i doświadczenie Pana Mariusza Golca odpowiadają potrzebom spółki w tym nowym etapie rozwoju” – mówi Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady.

Zmiana warty w Wieltonie jest efektem naturalnego procesu przygotowywania następcy na stanowisko Prezesa Zarządu. Mariusz Golec, od 16 lat związany z Wieltonem jako Wiceprezes Zarządu, posiada dogłębną wiedzę na temat spółki, jej produktów i obszarów działalności. Mariusz Golec jest ekspertem w dziedzinie procesów zarządzania i produkcji oraz innowacyjności, co ma szczególne znaczenie dla dalszego zwiększania konkurencyjności spółki. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej oraz podyplomowych studiów MBA z Zarządzania Przedsiębiorstwem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

– „Przed nami ogromne perspektywy rozwoju. Stawiamy na optymalizację procesów zarządczych i wytwórczych oraz innowacyjność rozwiązań w obszarze produkcji, co powinno przełożyć się na jakość produktów i przewagę konkurencyjną w branży. W planach jest dalsza ekspansja w kraju i za granicą. Miejsce w pierwszej trójce europejskich producentów to cel dla Zarządu w najbliższych latach” – wskazuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.

Wielton jest obecny na ponad 35 rynkach, w Europie, Azji i Afryce, gdzie wypracował przewagę konkurencyjną w segmentach wywrotek i zestawach wysokogabarytowych, dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Odbiorcami pojazdów Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne i dystrybucyjne w kraju oraz zagraniczni dealerzy pojazdów ciężarowych i naczep. W szczególności klientami grupy są firmy z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Norwegii, Węgier, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Estonii, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Słowenii oraz Serbii. W planach jest podbój rynków w Europie, Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie. W ofercie spółki znajduje się ok. 60 typów wyrobów dostosowanych do potrzeb różnych klientów w kraju i za granicą.

Nowo powołany Zarząd Wieltonu stawia na dalszy rozwój organizacji, między innymi, poprzez optymalizację procesów zarządczych i produkcyjnych oraz innowacyjność.

– „Kluczem do sukcesu na dzisiejszym rynku jest nowoczesna i elastyczna organizacja, w której DNA zapisana jest innowacyjność. Taką firmą jest właśnie Wielton, który ma wszystkie atuty niezbędne do tego, by wraz ze zwiększaniem skali działalności zdobywać kolejne rynki” – wskazuje Mariusz Golec, Prezes Zarządu Wielton SA.

W czerwcu br. Wielton otworzył biuro projektowe w Parku Naukowo-Technologicznym Technopark Gliwice. Biuro projektowe będzie wspierać transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej do biznesu i zwiększać konkurencyjność Wieltonu. Wielton SA ma status Centrum Badawczo-Rozwojowego, co pozwala działać jak jednostce naukowej i finansować prace badawczo-rozwojowe ze środków zewnętrznych, m.in. z funduszy unijnych oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– „Innowacyjność produktów i procesów produkcyjnych oraz 100% gwarancja, że wdrażany wyrób będzie działał przez dekady pozwoli nam budować markę, która z powodzeniem będzie rywalizować z podmiotami o największym udziale w rynku światowym” – mówi Prezes Golec – „W ramach dalszego dynamicznego rozwoju grupy chcemy równocześnie utrzymać to, co zawsze było naszą silną stroną: elastyczność organizacyjną i umiejętność szybkiego dostosowywania się do potrzeb rynkowych oraz zaspokajania oczekiwań klientów zarówno tych z potrzebami wielkoseryjnych produktów, jak i tych z indywidualnymi zamówieniami” – podkreśla Mariusz Golec.
 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!