Nowość w ofercie Inter-Auto-Techniki

26 marca 2007, 0:00

Firma Inter-Auto-Technika z Mławy wprowadziła do swojej oferty urządzenia do dystrybucji Ad Blue.

Wymagania normy Euro 4, które obowiązują od października 2006 roku wprowadzają tak znaczące ograniczenia emisji tlenków azotu w pojazdach z silnikiem wysokoprężnym, że ich producenci zmuszeni są do stosowania różnych technologii. Technologia selektywnej redukcji katalitycznej – SCR polega na zainicjowaniu w spalinach reakcji chemicznej, w wyniku której tlenki azotu przetwarzane są na amoniak i dwutlenek węgla, a w następnej kolejności na azot i parę wodną. Do tej reakcji niezbędne jest jednak dostarczanie do katalizatora substancji katalitycznej będącej 32,5% roztworem mocznika. To bezbarwny, nietoksyczny i bezwonny płyn. Jego jakość określa norma DIN 70070. Zawarte w niej wytyczne określają postępowanie z AdBlue, które gwarantuje utrzymanie jego jakości w procesie produkcji poprzez dystrybucję, aż do końcowego użytkownika. Przy utrzymaniu optymalnych warunków magazynowania AdBlue można składować co najmniej przez rok, przy temperaturze składowania w zakresie -5°C do +25°C w zamkniętym zbiorniku. AdBlue krystalizuje przy -11°C, a powyżej 30°C, w wyniku hydrolizy, może dojść do jego rozpadu.

AdBlue to płyn eksploatacyjny, w który wraz z paliwem muszą być zaopatrywane pojazdy korzystające z tej technologii. W ofercie firmy Inter-Auto-Technika znajdują się wzorcowane i nie wzorcowane urządzenia do dystrybuowania AdBlue produkcji niemieckiej firmy Flaco.

– Zestawy pompujące, składające się z przepływomierza, pompy i pistoletu do zbiorników paletowych typu IBC;
– Przewoźne zestawy do beczek;
– Dystrybutory AdBlue z możliwością podłączenia do systemów kasowych
– Kontenerowe stacje tankujące, ogrzewane, do użytku zewnętrznego ze zbiornikami o pojemnościach 2350, 4100, 5000 i 10000 l i z dystrybutorami
– Zbiorniki zewnętrzne typu Stablue o pojemnościach 5000, 7500 i 10000 litrów z dystrybutorami, do użytku zewnętrznego

Pełna oferta znajduje się na stronie
http://www.inter-auto-technika.com.pl/index.php?go=2&group=18&show=0  

Więcej informacji uzyskać można:
P.W. Inter-Auto-Technika Sp. z o.o.
tel. (0-23) 655-20-05/06
email: iat@inter-auto-technika.com.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!