DHL złamał prawo

7 maja 2007, 0:00

Spółka kurierska DHL Express stosowała niezgodne z prawem praktyki – uznał Prezes UOKiK. Przedsiębiorca zobowiązał się do zaniechania bezprawnych działań – ma na to miesiąc.

Wszczęte we wrześniu 2006 roku postępowanie przeciwko DHL Express wykazało, że przedsiębiorca naruszył zbiorowe interesy konsumentów wprowadzając do Regulaminu świadczenia usług przewozowych i pocztowych postanowienia sprzeczne z prawem. Spółka nie dopełniła tym samym obowiązku udzielenia konsumentom rzetelnych informacji.
Jak ustalił Prezes Urzędu, nieprawidłowości dotyczyły sposobu dochodzenia odszkodowania. Przedsiębiorca ograniczał lub wyłączał swoją odpowiedzialność m.in. za utratę czy uszkodzenie przesyłki lub opóźnienie w dostarczeniu jej do odbiorcy. Ponadto, spółka zastrzegła, że jeśli wskutek zwłoki w doręczeniu powstała szkoda inna niż w przesyłce, DHL Express (…) zobowiązuje się do zapłacenia odszkodowania w wysokości 50 proc. kwoty przewoźnego (opłaty podstawowej za transport). Zgodnie z prawem w takim przypadku poszkodowanemu przysługuje podwójna wysokość przewoźnego.

Prezes Urzędu zakwestionował niezgodne z prawem praktyki przedsiębiorcy, który zastrzegł w regulaminie, możliwość sprawdzenia zawartości przesyłki przez DHL Express w każdym czasie, od chwili przyjęcia do momentu doręczenia jej odbiorcy. Zgodnie z prawem przewoźnik może tego dokonać wyłącznie w obecności świadków – nadawcy lub innych osób oraz powinien sporządzić protokół.

Wątpliwości UOKiK wzbudziły również postanowienia regulaminu, w których przewoźnik przyznawał sobie prawo żądania innych dokumentów niezbędnych do zamknięcia postępowania reklamacyjnego. Wymaganie dodatkowych, bliżej nieokreślonych dokumentów może celowo przedłużać czas rozpatrzenia reklamacji, a tym samym godzić w interesy konsumentów.

Spółka zobowiązała się do zmiany zakwestionowanych postanowień regulaminu świadczenia usług do 31 maja 2007 roku.

Źródło: UOKiK

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!