Kabotaż tylko w Portugalii, Irlandii i Szwecji

14 maja 2007, 0:00

Niestety większość rynków wewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej przez kolejne dwa lata będzie zamknięta dla polskich przewoźników.

Większość polskich przewoźników drogowych oferuje bardzo konkurencyjne stawki w porównaniu z przewoźnikami mającymi swe siedziby w innych krajach unijnych, np. w Niemczech czy we Francji. Oznacza to, że polscy przewoźnicy nie mieliby większych kłopotów ze znalezieniem klientów na przewozy kabotażowe towarów (przewozy wewnątrz innych krajów unijnych), np. z Hamburga do Berlina czy z Paryża do Marsylii. Niestety rynki przewozów kabotażowych w większości krajów unijnych będą na razie dla polskich przewoźników niedostępne.

Warunki wykonywania przewozów kabotażowych w krajach członkowskich Unii Europejskiej reguluje Rozporządzenie Rady nr 3118/93 z 25.10.1993 r. ustanawiające warunki wykonywania w Państwie Członkowskim usług krajowego transportu drogowego rzeczy przez przewoźników nie mających siedziby w tym państwie. Zgodnie z art. 1 tego Rozporządzenia każdy przewoźnik posiadający licencję wspólnotową zajmujący się zarobkowym drogowym przewozem rzeczy jest uprawniony do wykonywania czasowego zarobkowego drogowego transportu rzeczy w innym Państwie Członkowskim bez konieczności posiadania siedziby przedsiębiorstwa lub innej instytucji na jego terytorium.

Okres przejściowy

Warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przewidują, że polscy przewoźnicy byli wyłączeni z wykonywania przewozów kabotażowych przez trzy lata po wejściu do Unii, a więc do 1 maja 2007 r. Dodatkowo poszczególne kraje unijne mogły go jeszcze przedłużyć maksymalnie o dwa dodatkowe lata (a więc aż do 1 maja 2009 r.). Niestety sprawdziły się negatywne prognozy i prawie wszystkie kraje unijne przedłużyły zakaz kabotażu dla polskich przewoźników.

Tylko Portugalia, Irlandia i Szwecja


Większość polskich przewoźników z niecierpliwością czekało na informacje, czy może któryś z krajów unijnych zrezygnuje z przedłużenia zakazu kabotażu. Najbardziej liczono na rynek niemiecki i francuski. Niestety zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Komisję Europejską jedyne kraje, w których polscy przewoźnicy od 1 maja 2007 r. są dopuszczeni do wewnętrznego rynku transportowego, to Portugalia, Irlandia oraz Szwecja.

Oznacza to, że polscy przewoźnicy drogowi posiadający licencje na wykonywanie transportu drogowego będą mogli bez przeszkód wykonywać przewozy kabotażowe towarów we wszystkich pozostałych krajach unijnych dopiero od 1 maja 2009 r.

Robert Walczak – Kancelaria Prawna Myszkowski & Walczak w Poznaniu

kancelaria@m-w.pl  
www.m-w.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!