Białe strony karnetów EKMT

8 czerwca 2007, 0:00

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego informuje, iż po przeprowadzonej analizie prawidłowości wykonywania przewozów na podstawie zezwoleń EKMT, za okres styczeń – kwiecień 2007 roku, stwierdzono w niektórych przypadkach, brak stron karnetów (białe strony z karnetów EKMT).

W związku z powyższym, BOTM zwraca się z prośbą o składanie informacji o przewozach wykonanych na podstawie zezwoleń EKMT w powyższym okresie, ostatecznie do dnia 22 czerwca 2007 roku.

Wykaz przedsiębiorców, którzy nie dostarczyli białych stron z karnetów EKMT (stan na dzień 30.04.2007 r.)

Biuro przypomina również, że zgodnie z regulaminem EKMT, zezwolenie EKMT może zostać cofnięte (unieważnione) przez organ wydający, m.in. w przypadku sporadycznego wykorzystania, stwierdzonego nie wypełniania lub nieprawidłowego wypełniania karnetu, nie oddawania lub nieterminowego składania białych kart z karnetu EKMT, które użytkujący zezwolenie ma obowiązek przekazywać do BOTM co miesiąc w terminie do 15 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

BOTM 26/2007

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!