ECAR wzywa do odblokowania tematu samochodowych części zamiennych

18 czerwca 2007, 0:00

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w dniu 12.06.2007, ECAR – Europejska Kampania Na Rzecz Swobody Rynku Części Samochodowych i Napraw, wezwała Komisję Prawną Parlamentu Europejskiego oraz Radę Unii Europejskiej aby przyjąć „Klauzulę Napraw”, zaproponowaną przez Komisję Europejską w 2004 r. Klauzula Napraw jest poprawką do dyrektywy dotyczącej ochrony wzorów – 98/71/EC i ma na celu ustanowienie swobody konkurencji oraz obrotu na ogromnym rynku samochodowych części zamiennych w całej Unii Europejskiej.

Pomimo tego, że Klauzula Napraw została gruntownie przeanalizowana i przedyskutowana, sprawa ta nie została jeszcze rozstrzygnięta od 33 miesięcy przez Komisję Prawną (JURI) oraz Radę Unii Europejskiej. Ma to związek z budzącą niepokój blokadą niektórych krajów członkowskich takich jak np. Francja czy Niemcy, jak również politycznymi naciskami ze strony producentów pojazdów, którzy robią wszystko co mogą, aby uzyskać szczelny monopol na rynku zewnętrznych części zamiennych. Wartość tego rynku w Europie wynosi ponad 12 miliardów Euro.

„Ten zastój jest katastrofą zarówno dla europejskich konsumentów jak i sektora MSP, działającego na rynku samochodowych części i napraw”, powiedział prezes ECAR Louis Shakinovsky. „Nie mamy już więcej czasu do stracenia. Przecież nie możemy pozwolić na to by zabiegi przemysłu samochodowego o korzyści z monopolu przeważyły nad publicznym interesem.”

Reprezentant konsumentów Nuria Rodriguez (BEUC) skrytykowała fakt, że w związku z obecną blokadą Klauzuli Napraw, właściciele samochodów są pozbawieni „swobody naprawy”, zwłaszcza w tych krajach członkowskich (które pokrywają połowę rynku europejskiego), gdzie istnieje wciąż ochrona wzorów. Są oni „zniewolonymi konsumentami”, którzy muszą płacić ceny dyktowane przez monopol. „To czego potrzebujemy, to ceny części zamiennych stale kontrolowane przez efektywną konkurencję.” Reprezentant FIA Wil Botman dodał: „Nie przyjmując Klauzuli Napraw, Komisja JURI oraz Rada Unii Europejskiej odmawiają europejskim konsumentom dostępu do posiadania i korzystania z samochodu w przystępnej cenie.”

Alberto Olati, prezes stowarzyszenia producentów elementów karoserii EAPA, wyjaśnił, że ochrona wzorów jest niebezpiecznym środkiem do usuwania konkurencji z rynku. „Ponieważ nie ma jeszcze jednolitego rynku z jednolitym prawem, status quo działa mocno przeciwko nam.” Obecnie niezależni producenci części zamiennych oraz dystrybutorzy – inaczej niż ich konkurenci – producenci samochodów, nie mogą sprzedawać swoich produktów w całej UE i nie korzystają z profitów i ekonomii skali, które są podstawowymi celami jednolitego rynku. Olati dodał: „Można wręcz drwić z obecnego stanu prawnego: podczas gdy producent części lub dystrybutor we Włoszech lub Wielkiej Brytanii jest szanowanym (i płacącym podatki) biznesmenem, jego kolega we Francji lub Czechach, który próbuje prowadzić tę samą działalność może skończyć w więzieniu.”

Podczas konferencji prasowej uczestnicy wyrazili jednomyślne poparcie dla propozycji Komisji Europejskiej – Klauzuli Napraw. Prelekcje wygłosili eurodeputowani Monica Frassoni, Manuel Medina Ortega i Diana Wallis oraz Eric Nooteboom z Komisji Europejskiej.

Konferencja została zakończona przez ECAR, ponownym wezwaniem Komisji JURI oraz Rady Unii Europejskiej do postępu w pracach i natychmiastowego przyjęcia Klauzuli Napraw. Jak podsumował Louis Shakinovsky „Klauzula Napraw jest przemyślanym i zbalansowanym rozwiązaniem zagadnienia części zamiennych. Zapewnia producentom samochodów pełną ochronę nowych wzorów samochodów ale zapobiega powstaniu monopolu części zamiennych. W rezultacie zagwarantowane jest prawo 260 milionów europejskich konsumentów do nabywania części zamiennych (i usług związanych z serwisowaniem i naprawą samochodów) po cenach kontrolowanych przez konkurencję; niezależne przedsiębiorstwa działające w sektorze MSP mogą kontynuować swoją działalność a jednolity rynek w tym obszarze jest utworzony.”

Wyjaśnienie:


We wrześniu 2004 Komisja Europejska zaproponowała nowelizację dyrektywy dotyczącej ochrony wzorów 98/71/EC poprzez wprowadzenie „Klauzuli Napraw” aby ustanowić swobodę konkurencji oraz obrotu na ogromnym rynku samochodowych części zamiennych w Unii Europejskiej, a przez to zakończyć tworzenie jednolitego rynku w tym sektorze przemysłowym. Pomimo tego, że Komisje Parlamentu Europejskiego ECON i IMCO zagłosowały już za propozycją Komisji Europejskiej – Klauzulą Napraw w 2005 r., żadna decyzja nie została jeszcze podjęta w tej sprawie przez Komisję JURI oraz Radę Unii Europejskiej.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!