GITD łagodniejszy w sprawie przekroczeń nacisków na osie pojazdu

, 16 listopada 2015, 14:41

W efekcie stanowiska Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do usunięcia uchybienia niewłaściwego wdrożenia tzw. „dyrektywy naciskowej”, Główny Inspektor Transportu Drogowego zalecił odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osi w określonych sytuacjach.

Pod koniec października Główny Inspektor Transportu Drogowego przekazał Wojewódzkim Inspektorom Transportu Drogowego stanowisko, zgodnie z którym zaleca odstępowanie od nakładania kar pieniężnych za przekroczenia nacisków na osie, w przypadku gdy spełnione są następujące przypadki:

  • pojazd nie przekracza dopuszczalnej masy całkowitej;
  • stwierdzony podczas pomiaru nacisk przekracza wartości dopuszczalne dla danej drogi, ale nie przekracza 11, 5 t;
  • trasa przejazdu po drodze o niższych parametrach związana jest z rozładunkiem lub załadunkiem towaru podlegającego przewozowi międzynarodowemu;
  • nie istniała alternatywna droga o nacisku osi pojedynczej 11, 5 t prowadząca do miejsca rozładunku lub załadunku;
  • trasa przejazdu sprowadzała do minimum wykorzystanie niezmodernizowanego odcinka drugorzędnej sieci drogowej;
  • podmiot wykonujący przewóz posiada licencję wspólnotową lub inne uprawnienie do wykonywania międzynarodowego przewozu drogowego.

Zgodnie z Traktatem o Przystąpieniu do UE, od 1 stycznia 2011 roku cała sieć drogowa miała zostać udostępniona do korzystania przez pojazdy o nacisku 11,5 t na oś wykonujące międzynarodowe przewozy drogowe, aby miały możliwość dojazdu do wszystkich miejsc załadunku i rozładunku, niezależnie od kategorii drogi.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!