Zbiórka zużytych akumulatorów

5 listopada 2007, 0:00

Nowe ustawy nakładają na sprzedawców detalicznych konieczność odbioru od klientów zużytych akumulatorów.
Oznacza to, że sprzedawca, przyjmując zużyty akumulator, automatycznie staje się posiadaczem niebezpiecznych odpadów za jakie uważa się akumulator. Jeśli sprzedawca nazbiera w ciągu roku więcej niż 100kg tzw. złomu akumulatorowego zobowiązany jest do uzyskania specjalnego pozwolenia, poniżej 100kg wystarczy rozliczenie roczne, które można uzyskać, a następnie złożyć w Starostwie Powiatowym.

Przepisy określają:
„Sprzedawca detaliczny akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora lub do pobrania opłaty depozytowej w wysokości 30 zł za sztukę i w terminie 30 dni od daty sprzedaży akumulatora ołowiowego (kwasowego), musi przyjąć zużyty akumulator i zwrócić opłatę depozytową. Każdy sprzedawca detaliczny akumulatorów kwasowych jest zobowiązany do prowadzenia Karty Ewidencji Odpadów oraz Karty Przekazania Odpadu” – Art. 28 ust 1 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. O odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 , poz. 628).

Właściciel każdego punktu zajmującego się sprzedażą detaliczną akumulatorów powinien być świadomy, że magazynowanie zużytych akumulatorów powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych, spełniających określone warunki zgodne z aktami prawnymi obowiązującymi w UE i Polsce, a przekazanie złomu akumulatorowego (czy sprzedaż) powinna być odpowiednio ewidencjonowana.

Inter Cars S.A. oferuje w tej sprawie pomoc swoim klientom.
Z początkiem sierpnia 2007 spółka wspólnie z Johnson Controls (Varta Polska) zorganizowała odbiór złomu akumulatorowego. Każdy detalista może zwrócić złom akumulatorowy do najbliższej filii Inter Cars S.A. otrzymując od sprzedawcy tzw. „Kartę Przekazania Odpadu”. Karta ta potwierdza przyjęcie przez Inter Cars S.A. zużytych akumulatorów, co więcej firma zapłaci oddającemu za każdy kilogram złomu.

Zestawienie tych kart służy do rocznego rozliczenia zużytych akumulatorów, odebranych od klientów detalicznych w warsztacie lub sklepie. Pełna ewidencja i kopie rocznych sprawozdań muszą być przechowywane i archiwizowane. Brak takich rozliczeń wiąże się z karami podczas kontroli ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Ochrony Środowiska.
Wszystkie filie Inter Cars S.A. posiadają pozwolenia na zbieranie złomu akumulatorowego. Osoby zainteresowane współpracą, proszone są o kontakt z najbliższą filią Inter Cars S.A. lub z osobą koordynującą odbiór zużytych akumulatorów:
Krystian Nowak tel. (022)71 41 973
e-mail: Krystian.Nowak@intercars.com.pl  

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!