Filmowa relacja z VI Targów Autos Truck Day

8 lipca 2016, 15:00

Tegoroczna impreza Autos Truck Day była połączona z obchodami jubileuszu firmy. Co ciekawego działo się podczas eventu? Można to sprawdzić, oglądając poniższy film.

Relacja w pigułce pokazuje jak przebiegały targi ATD 2016, jak bawili się goście i jakie atrakcje na nich czekały. Przypomnijmy, że tegoroczne targi ATD odbyły się 10 czerwca w centrali Autos w Solcu Kujawskim i wzięło w nich udział blisko 50. wystawców reprezentujących znane globalne marki. Na zaproszonych gości, poza kluczową w idei tego spotkaniu częścią targową, która co roku sprzyja wymianie doświadczeń i informacji pomiędzy wystawcami i gośćmi, czekała również część rozrywkowa i artystyczna. Do południa chętni goście mieli okazję brać udział w przygotowanych specjalnie dla nich atrakcjach sportowych m. in. wyścigu gokartowym i licznych konkurencjach, w których z racji przydającego tego dnia meczu otwarcia Euro 2016 kluczowa była piłka nożna.

Po części targowej, podczas której uczestnicy mieli okazje brać również udział w szkoleniach technicznych przyszedł czas na część artystyczną, którą rozpoczęła parada z okazji 25-tych urodzin firmy Autos, po której nastąpił pokaz artystyczny, tort i gratulacje i życzenia od gości.

Ar­ty­stycz­ną ozdo­bą wie­czo­ru był wy­stęp For­ma­cji Cha­te­let, któ­ra za­dba­ła o do­bry na­strój pu­blicz­no­ści, a mu­zycz­ną wi­sien­ką na tor­cie był kon­cert Be­aty i ze­spo­łu Bajm.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!