Duże firmy spedycyjne zapłacą 200 mln dolarów odszkodowania

11 lipca 2016, 15:33

Klientom indywidualnym i biznesowym, którzy skorzystali z usług pewnych firm spedycyjnych mogą przysługiwać odszkodowania gotówkowe w wyniku ugody z tytułu pozwu zbiorowego. Ugody są wynikiem procesu dotyczącego zarzutu, że pewne firmy spedycyjne w sekrecie uzgodniły między sobą ceny usług spedycyjnych na całym świecie, włączywszy trasy w USA oraz między USA i Chinami, Hongkongiem, Japonią, Tajwanem, Indiami, Niemcami, Wielką Brytanią i innymi częściami Europy. Pozwani zaprzeczają popełnienia jakichkolwiek nieprawidłowości.

Do zawarcia ugód doszło już także z pozostałymi dwoma pozwanymi, po uprzednim dojściu do porozumienia z 29 pozwanymi. Pełna lista pozwanych w sprawie dostępna jest na stronie internetowej ugody: www.FreightForwardCase.com. Na liście znajdziemy także spółki Schenker, DSV, Dachser, DHL, UPS, Hellmann.

Spedytorzy świadczą usługi transportowe i logistyczne, włączywszy organizację transportu towarów drogą powietrzną i morską, a które mogą obejmować pomocniczy transport kolejowy lub ciężarowy, zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Usługi mogą także dotyczyć czynności pobocznych takich, jak odprawa celna, magazynowanie i obsługa naziemna.

Członka pozwu zbiorowego może dotyczyć co najmniej jedna ugoda, jeżeli: 1) dokonał bezpośredniego zakupu usług spedycyjnych; 2) od jednej z pozwanych firm, jej spółki zależnej lub stowarzyszonej; 3) między 1 stycznia 2001 roku a 4 stycznia 2011 roku; 4) na terenie USA lub poza USA odnośnie transportu wewnątrz, do lub z USA.

4 listopada 2016 r. odbędzie się rozprawa, w trakcie której sąd rozważy, czy zatwierdzić ugody oraz wniosek o uznanie opłat adwokackich w wysokości do 33% kwoty funduszu ugodowego plus odsetki i zwrot kosztów procesowych, a także (3) wniosek o przyznanie każdemu przedstawicielowi pozwu zbiorowego kwoty nieprzekraczającej 75 000 USD.

Firmy DHL i Hellmann ustanowią fundusz ugodowy na kwotę 53,55 mln dolarów. Kwota odszkodowania dla każdego z klientów zostanie określona zgodnie z planem podziału, który dostępny jest na stronie www.FreightForwardCase.com.

Ważne informacje:
– W celu uzyskania wypłaty odszkodowania z tytułu ugody klienci muszą przesłać formularz roszczenia przez Internet lub pocztą tradycyjną do 3 kwietnia 2017 roku. Klienci, którzy już złożyli formularz roszczenia w pierwszej turze ugody nie muszą ponownie przesyłać formularza, ponieważ roszczenie zostanie automatycznie uregulowane w drugiej turze;
– Klienci, którzy nie podejmą żadnych kroków nie otrzymają odszkodowania i tym samym zrzekną się prawa do wniesienia roszczenia przeciwko pozwanym.;
– Klienci, którzy chcą zachować prawo do wniesienia roszczenia przeciwko firmom DHL lub Hellmann muszą zaznaczyć własną wyłączność do 20 września 2016 roku;
– Klienci, którzy objęci są ugodami mogą zgłosić swoje obiekcje co do nich do 20 września 2016 roku;

Więcej informacji na temat ugody i praw członków pozwu zbiorowego można znaleźć na stronie www.FreightForwardCase.com


źródło: Centrum Prasowe PAP

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!