Szkoła Liderów DHL

1 sierpnia 2008, 0:00

Ruszyła III odsłona Szkoły Liderów DHL Express (Poland) – High Potentials (HIPO). Program jest jedną z wielu inicjatyw skierowanych do pracowników DHL Express, która umożliwia rozwój i karierę zawodową.

Założeniem programu High Potentials (HIPO) jest identyfikacja najzdolniejszych pracowników w firmie i dostarczenie im szerokich możliwości rozwoju tak, aby byli gotowi do pełnienia w przyszłości stanowisk menedżerskich. Podczas rocznego programu wybrana grupa pracowników uczestniczy w szkoleniach, projektach, coachingu, mentoringu oraz panelach. W czasie spotkań eksperci, dyrektorzy i menedżerowie przekazują im unikatową wiedzę o każdym pionie w DHL Express. Dzięki programowi pracownicy mają możliwość rozwoju kompetencji przywódczych, awansu, a firma zyskuje doskonale wyszkolonych menedżerów oraz buduje kulturę korporacyjną opartą na wartościach takich jak: przedsiębiorczość, otwartość i odpowiedzialność.

Dotychczas w Szkole Liderów wzięło udział 45 pracowników DHL Express z działów Sprzedaży i Marketingu, HR, Operacji, Finansów i Administracji czy Zarządzania Portfelem Projektów. Dzięki programowi 22 osoby awansowały na stanowiska kierownicze. „HIPO to unikatowy w skali firmy zestaw szkoleń. Sam proces rekrutacji do programu był bardzo ciekawy. Udział w Development Center prowadzonym przez firmę zewnętrzną, dał mi dużą dawkę wiedzy o sobie samej. Warto było uzyskać obiektywną opinię o moich kompetencjach, mocnych stronach oraz obszarach do rozwoju” – powiedziała Anna Maciejewska, Przedstawiciel Handlowy ds. Kluczowych Klientów DHL Express (Poland).

Najważniejszymi kryteriami doboru pracowników do HIPO są bardzo dobre wyniki w pracy oraz reprezentowanie zachowań zgodnych z Wartościami DHL. „High Potentials to cykliczny program, który wpisany jest w programy rozwojowe dla pracowników takie jak m.in. Motiv8 (oceny roczne i panele menedżerskie), szkolenia, e-learning. Biorąc udział w HIPO każdy pracownik ma szansę sprawdzenia swoich umiejętności, uczestnictwa w szkoleniach, zdobycia wiedzy o firmie i w końcu awans zawodowy”. podsumowuje Anna Woźniak, Dyrektor ds. Rekrutacji i Rozwoju Pracowników.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!