Zarząd Continental reorganizuje i tworzy nowe plany na przyszłość

13 października 2008, 0:00

Zarząd firmy Continental AG, z siedzibą w Hannoverze, otworzył przed międzynarodowym dostawcą części samochodowych nowe możliwości przyszłościowego rozwoju, poprzez reorganizację głównych zadań dla swoich członków i skupienie się na dwóch zasadniczych obszarach działalności biznesowej.

Z dniem 1 października Prezes Zarządu firmy Continental dr Karl-Thomas Neumann stanie na czele całej grupy Motoryzacyjnej, w skład, której wchodzą Działy: Zawieszenie i Bezpieczeństwo (Chassis & Safety), Wyposażenie Wnętrza (Interior) oraz Systemy Napędowe (Powertrain). Tego samego dnia, zastępca prezesa, dr Alan Hippe przejmie odpowiedzialność za kierowanie Grupą Produktów Gumowych (Rubber Group), składającą się z działów Opon do Samochodów Osobowych i Lekkich Ciężarówek (Passenger and Light Truck Tires), Opon do Pojazdów Dostawczych (Commercial Vehicle Tires) oraz działu ContiTech. We wtorek w Hannoverze Rada Nadzorcza spółki przyjęła wniosek o powyższym przydzieleniu nowych obowiązków służbowych, zgodnie z decyzją Zarządu. Ponadto, Rada Nadzorcza przedłużyła okres pełnienia stanowiska przez członka Zarządu, Pana dr Hans-Joachim Nikolina do maja 2014 roku.

Dr Alan Hippe będzie nadal pełnił swoje obowiązki na stanowisku Dyrektora ds. Finansowych oraz szefa działu Opon do Samochodów Osobowych i Lekkich Ciężarówek w ramach Grupy Produktów Gumowych.

Heinz-Gerhard Wente zastąpi na stanowisku szefa działu ContiTech Pana Gerharda Lercha, który zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przechodzi na emeryturę. Wente pozostaje nadal członkiem Zarządu ds. HR oraz Dyrektorem ds. Relacji Służbowych (Director of Labor Relations) w Spółce. Na czele działu Opon do Pojazdów Użytkowych w Grupie Produktów Gumowych będzie stał nadal dr Hans-Joachim Nikolin, który z ramienia Zarządu spółki odpowiada za zakupy, zapewnienie jakości oraz ochronę środowiska naturalnego.
Nie będzie także żadnych zmian na stanowiskach w kierownictwie operacyjnym działów wchodzących w skład grupy Automotive tak, więc szefami działów nadal pozostaną: dr Ralf Cramer (Zawieszenie i Bezpieczeństwo), Helmut Matschi (Wyposażenie Wnętrza) oraz Dr. Karl-Thomas Neumann (Systemy Napędowe).

W wyniku wprowadzenia zasadniczych zmian w swojej strategii, w ciągu ostatnich 10 lat firma Continental stworzyła i umocniła na rynku swoje dwie główne grupy; było to możliwe przede wszystkim dzięki serii selektywnych przejęć i zakupów, poważnym inwestycjom oraz dzięki przemyślanym wydatkom w zakresie badań i rozwoju. Grupy te skupiają się wokół dwóch zupełnie odmiennych obszarów działalności biznesowej: Automotive oraz Wyrobów Gumowych” wyjaśnia Prezes Zarządu spółki, dr Neumann. “W następstwie przejęcia motoryzacyjnej części koncernu Siemens – VDO udało nam się stworzyć trzy działy Automotive latem 2007 roku – już wtedy ze wspólnym kierownictwem, które zajmowało się koordynacją zadań pomiędzy poszczególnymi dywizjami. W ten sposób powstała przyszła grupa Automotive. W chwili obecnej konsekwentnie podejmujemy kolejne kroki, których celem jest nie tylko zagwarantowanie silnej pozycji Grupy Produktów Gumowych, jako właściwego jej odpowiednika, ale jednocześnie stworzenie przejrzystej, jasnej struktury kierownictwa oraz podziału obowiązków dla obu grup."

Pod wspólnym sztandarem Continental, dwie grupy spółki zdołały osiągnąć znacznie silniejszą oraz bardziej stabilną pozycję w porównaniu do pierwotnej pozycji „klasycznej” firmy Continental z początku lat 90. ubiegłego wieku – w zakresie sprzedaży, marży, wydajności produkcji oraz pozycji rynkowej”, podkreśla z mocą wice prezes Zarządu dr Hippe. „Dzięki temu posunięciu dajemy obu grupom więcej swobody w działaniu, co umożliwia im z kolei większą samodzielność w reagowaniu na pojawiające się trendy i podejmowaniu decyzji odnośnie do ich obszarów działalności biznesowej. Jednocześnie cała korporacja zachowuje wystarczającą elastyczność, by szybko i skutecznie reagować na pojawiające się nowe opcje biznesowe, oraz możliwości przyszłego rozwoju. Ma to istotne znaczenie zwłaszcza w świetle obecnej ostrej konkurencji oraz krytycznej sytuacji na rynkach finansowych."

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!