Volvo Trucks uczestnikiem debaty „Safe and Sober” w Poznaniu

14 listopada 2008, 0:00

Na początku 2007 roku, Volvo Trucks rozpoczęło, wspólnie z Europejską Radą Bezpieczeństwa Transportowego (ETSC), współpracę, której celem jest propagowanie wiedzy na temat związku pomiędzy alkoholem, a przyczynami wypadków drogowych i tym samym, ograniczenie liczby pijanych kierowców na drogach. Przedsięwzięcie to jest realizowane w formie europejskiej kampanii pod nazwą “Safe and Sober” (“Bezpieczny i Trzeźwy”). W ramach tej kampanii, organizowane są debaty na szczeblu krajowym, w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej – ostatnio, debata “Safe and Sober” odbyła się w Polsce, w Poznaniu.

Założeniem prowadzonych w ramach kampanii działań jest zwiększenie w społeczeństwie (liderzy opinii, osoby odpowiedzialne za kreowanie polityki w tym zakresie, sektor prywatny) świadomości wyzwania, jakim jest ograniczenie liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych i stworzenie potrzeby systemowego podejścia do tematu zmniejszania nadużywania alkoholu w transporcie drogowym. W trakcie przewidzianego na trzy lata projektu, Volvo Trucks i ETSC będą pracować razem na rzecz poprawy działań zmierzających do ograniczenia tego problemu na szczeblach lokalnym, regionalnym i narodowym. Celem współpracy jest również rozpoznanie i propagowanie najlepszych praktyk w tym zakresie oraz prowadzenie programów szkoleniowych i informacyjnych.
W połowie października, Polska była gospodarzem piątej już z kolei debaty w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii „Safe and Sober”. Poprzednie debaty, odbyły się w Finlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Poznańska debata, pod przewodnictwem ETSC i będącego jej członkiem polskiego Stowarzyszenia “Droga i Bezpieczeństwo” zgromadziła przedstawicieli polskiej policji, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego, Uniwersytetu Krakowskiego i różnych organizacji pozarządowych, zajmujących się kwestią bezpieczeństwa ruchu drogowego. Spotkanie poświęcone było dyskusji nad sposobami ograniczenia, na szczeblu krajowym, ilości śmiertelnych wypadków na drodze, mających związek z alkoholem.

Volvo Truck Corporation jest zwolennikiem dobrowolnego wykorzystywania w pojazdach alkomatów blokujących rozruch silnika – w 2005 roku firma była pierwszym producentem pojazdów, oferującym możliwość fabrycznego montażu tego urządzenia.

Sprzedaż alkomatów blokujących rozruch silnika systematycznie rośnie – obecnie około 20 000 pojazdów w Szwecji, włączając w to samochody osobowe, ciężarowe i autobusy, jest wyposażonych w alcolock.

Volvo Trucks chce odgrywać wiodącą rolę w propagowaniu dobrowolnego stosowania alkomatów blokujących rozruch silnika (blokad alkoholowych). W trakcie debaty w Poznaniu, Lennart Pilskog, Dyrektor ds. Public Affairs w Volvo Truck Corporation, wygłosił przemówienie, w którym przedstawił, w jaki sposób alkomaty blokujące rozruch silnika mogą przyczynić się do radykalnego zredukowania liczby zabitych w wypadkach drogowych, spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu.

„Nie mamy tu do czynienia z techniką kosmiczną. Alkomaty blokujące rozruch silnika są urządzeniami niezawodnymi, precyzyjnymi i dostępnymi na rynku. Żeby osiągnąć cel wyznaczony przez władze Unii Europejskiej – zmniejszenie o połowę liczby ofiar śmiertelnych na drogach do 2010 r. – musimy zintensyfikować działania. Liczba ofiar spada, lecz dzieje się to zbyt wolno” – podkreślił Lenart Pilskog.

Oferowany przez Volvo Trucks, Alcolock wykorzystuje nowoczesną technologię ogniw paliwowych, zapewniając wysoką jakość i dokładność pomiaru. Aby móc uruchomić silnik, kierowca musi najpierw wykonać test na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, przez pięć sekund dmuchając w ustnik jednostki pomiarowej. Jeżeli stężenie alkoholu nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wartości, na wyświetlaczu pojawia się informacja Uruchom silnik. W przeciwnym razie, wyświetlacz pokazuje komunikat Blokada i silnika nie da się uruchomić.

“Zwiększenie liczby dobrowolnego stosowania alkomatów blokujących rozruch silnika jest jednym ze sposobów na zmniejszenie ilości śmiertelnych wypadków na drodze, spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców”, powiedział Lennart Pilskog. „Volvo Trucks aktywnie wspiera rozwój w tej dziedzinie i jesteśmy przekonani, że działanie to może uratować wiele ludzkich istnień na drogach w Europie, każdego dnia,” dodał Lennart Pilskog.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!