Wyniki PACCAR w roku 2008

16 lutego 2009, 0:00

Firma PACCAR przedstawiła swoje wyniki finansowe za ubiegły rok 2008.

W 2008 r. firma PACCAR uzyskała czwarty najwyższy roczny dochód netto w swojej 103-letniej historii i nieprzerwanie aż od 70 lat zapewnia swoim udziałowcom zysk netto – powiedział Mark C. Pigott, Prezes i Dyrektor Generalny firmy. – Takie wyniki finansowe firma PACCAR mogła uzyskać dzięki znakomitej jakości produktom i usługom firmy, dywersyfikacji geograficznej, doskonałym przychodom z rynku części zamiennych i akcesoriów oraz dochodom z usług finansowych. Jestem niezwykle dumny z naszych 18 000 pracowników, którzy doskonale spełniali swoje zadania przynosząc satysfakcję naszym udziałowcom i klientom, w szczególności w obecnych bardzo trudnych warunkach ekonomicznych.

Świetny wynik bilansowy oraz wysokie przepływy pieniężne firmy PACCAR umożliwiły ciągłe realizowanie inwestycji, takich jak silniki diesla, nowe pojazdy i ulepszanie produktywności fabryk. Inwestycje te pomogą firmie zrealizować inne cele dotyczące długoterminowego wzrostu – stwierdził Pigott. – Niemniej jednak silna recesja wywiera wpływ na naszą działalność w Ameryce Północnej i Europie. Na nasze wyniki finansowe w czwartym kwartale 2008 r. negatywnie wpłynęły zredukowane marże brutto, niższe wskaźniki budowy i tymczasowe zamykanie zakładów. W 2009 r. wyzwania są jeszcze większe. PACCAR rygorystycznie redukuje koszty operacyjne i wydatki kapitałowe, aby dostosować swoją działalność do powolniejszego rynku.

Dochód i przychód netto
Za czwarty kwartał 2008 r. firma PACCAR uzyskała dochody netto w wysokości 113,1 mln USD (0,31 USD na akcję rozwodnioną) w porównaniu do kwoty 261,1 mln USD (0,71 USD na akcję rozwodnioną) osiągniętej w czwartym kwartale 2007 r. Przychody netto ze sprzedaży oraz z usług finansowych wyniosły 2,92 mld USD w porównaniu do 3,76 mld USD wykazanych w porównywalnym okresie w 2007 r. W tym kwartale firma wygenerowała 345,4 mln USD w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej.

Za cały rok 2008 skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży i z usług finansowych wyniosły 14,97 mld USD w porównaniu do 15,22 mld USD w 2007 r. Dochód netto w 2008 r. wynoszący 1,02 miliarda USD (2,78 USD na akcję rozwodnioną) był 17 procent niższy w porównaniu do 1,23 mld USD (3,29 USD na akcję rozwodnioną) w 2007 r. W 2008 r. zadeklarowano dywidendy gotówkowe w wysokości 0,82 USD na akcję, w tym specjalną dywidendę w wysokości 0,10 USD na akcję. W ciągu ostatniej dekady zanualizowany wzrost regularnych dywidend PACCAR wyniósł 19,8 procent na rok. W 2008 r. firma PACCAR przekazała udziałowcom 859,7 mln USD w dywidendach i na wykup akcji własnych.

Aktualna sytuacja na globalnym rynku samochodów ciężarowych
Sprzedaż powyżej 15 ton w Europie Zachodniej i Środkowej wyniosła 330 000 jednostek w 2008 r., co jest drugim najlepszym osiągniętym dotychczas wynikiem – powiedział Aad Goudriaan, Prezes DAF. – Firma DAF osiągnęła doskonały udział w rynku na rynku powyżej 15 ton wynoszący 14,2 procent, a jej średniookresowy cel to 20 procent udziału w rynku. DAF jest europejskim liderem na rynku produktów najwyższej jakości i firma osiągnęła rekordowy poziom sprzedaży i produkcji w 2008 r., dostarczając ponad 64 000 pojazdów. Stanowiący duże wyzwanie rynek roku 2009 może obejmować 200 000-240 000 jednostek – stwierdził Goudriaan.

Sprzedaż detaliczna w branży klasy 8 w USA i Kanadzie wyniosła w 2008 r. 153 000 w porównaniu do 176 000 w 2007 r., co miało związek z recesją w gospodarce, w szczególności spowolnieniem w sektorze budownictwa mieszkaniowego i sektorze motoryzacyjnym – powiedział Dan Sobic, starszy wiceprezes PACCAR. – Oczekuje się, że sprzedaż detaliczna w branży w 2009 r. uplasuje się w przedziale 130 000-170 000 pojazdów, odzwierciedlając trwające osłabienie gospodarcze. W 2008 r. udział sprzedaży detalicznej PACCAR w amerykańskim i kanadyjskim rynku klasy 8 wyniósł 26 procent. Nasi klienci korzystają na niższych cenach benzyny i większej dostępności kierowców, pomimo że tonaż ładunkowy jest porównywalny do poziomów z 2000 r.

Bill Jackson, Dyrektor Generalny Peterbilt stwierdził: – W perspektywie długoterminowej są pewne dobre wieści na temat branży. Średni wiek północnoamerykańskiej floty jest najwyższy od 15 lat. Sprzedaż detaliczna ciężarówek znajduje się poniżej pięcioletniej średniej wynoszącej 235 000 jednostek ze względu na obecną recesję. W normalnym cyklu wielu operatorów ciężarówek wymieniłoby swoje pojazdy w ciągu kolejnych 12-24 miesięcy, żeby utrzymać konkurencyjną strukturę kosztów operacyjnych. Branża ciężarówek stymuluje branżę części zamiennych i usług serwisowych ze względu na starzejącą się flotę i z pewnością sytuacja branży ulegnie poprawie, kiedy polepszy się stan ogólnej gospodarki.


Efektywność działań dealerów na świecie
Mocną stroną PACCAR jest duża rentowność globalnej sieci dealerów firmy obejmującej ponad 1 900 placówek. Dealerzy Kenworth, Peterbilt i DAF zainwestowali ponad 250 mln USD w 2008 r. zakładając ponad 100 nowych placówek, wdrażając najnowocześniejsze systemy zarządzania zapasami i ulepszając swoje programy obsługi klientów. Tom Plimpton, Wiceprezes PACCAR stwierdził: – Fakt, że dealerzy PACCAR są liderami w branży przynosi korzyści naszym klientom oraz globalnej branży transportowej. Obsługując rekordową ilość 1,5 miliona pojazdów PACCAR, dealerzy DAF, Kenworth i Peterbilt oferują doskonałe usługi w zakresie części zamiennych i serwisu, wysokiej jakości asortymenty produktów oraz kompleksowe programy finansowe i leasingowe.

PACCAR zapewnia doskonałą długoterminową stopę zwrotu dla akcjonariuszy

W ciągu ostatnich dziesięciu lat stopa zwrotu dla akcjonariuszy PACCAR osiągnęła średnio 17,6 procent rocznie w porównaniu do średniej stopy zwrotu Indeksu S&P 500 wynoszącej minus 1,4 procent. Stopa zwrotu dla akcjonariuszy PACCAR przekracza stopę zwrotu S&P 500 za poprzedni okres trzy-, pięcio-, dziesięcio- i dwudziestoletni. W 2008 r. stopa zwrotu z początkowego kapitału własnego udziałowców PACCAR (ROE) wyniosła 20,3 procent.

W ciągu 2008 r. firma PACCAR wykupiła 5,05 miliona akcji za 230,5 mln USD. W lipcu 2008 r. Rada Dyrektorów PACCAR zatwierdziła wykup dodatkowych akcji zwykłych firmy na kwotę 300 milionów USD. W czwartym kwartale nie wykupiono żadnych akcji.

Główne działania operacyjne – 2008 r.

• Firma PACCAR dostarczyła 125 900 pojazdów na całym świecie.
• Kenworth Trucks zdobyła za swoje pojazdy nagrody w badaniu satysfakcji klienta „Class 8 Customer Satisfaction Studysm*” przeprowadzonym przez firmę J.D. Power.
• DAF Trucks zdobyła brytyjską nagrodę Motor Transport za „Pojazd flotowy roku”
• PACCAR Winch i PacLease odnotowały rekordową sprzedaż i zyski.

• PACCAR wdrożyła 9 700 projektów Six Sigma od 1997 r.
• PACCAR została uhonorowana nagrodą za działalność filantropijną Washington State Philanthropic Company of the Year.

Najważniejsze dane finansowe – czwarty kwartał 2008 r.
• Skonsolidowana sprzedaż i przychody wyniosły 2,92 mld USD.
• Dochód netto wyniósł 113,1 mln USD.

• Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 345,4 mln USD.
• Dochody z usług finansowych przed opodatkowaniem wyniosły 45,4 mln USD.
• W sumie wartość samochodów ciężarowych, innych środków pieniężnych i papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu wyniosła 2,07 mld USD na dzień 31 grudnia 2008 r.

Najważniejsze dane finansowe – cały 2008 rok

• Skonsolidowana sprzedaż i przychody wyniosły 14,97 mld USD.
• Dochód netto wyniósł 1,02 mld USD.
• Środki pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 1,30 mld USD.
• Dochody z usług finansowych przed opodatkowaniem wyniosły 216,9 mln USD.
• Zwrot z początkowej wartości kapitału własnego po opodatkowaniu wyniósł 20,3 procent.

• Rekordowe inwestycje kapitałowe na kwotę 463 mln USD.
• Rekordowe wydatki na badania i rozwój na kwotę 342 mln USD.
• Wykup akcji własnych – 230,5 mln USD.
• Zwrot z przychodów po opodatkowaniu – 6,8 procent.

• Kapitał własny udziałowców – 4,85 mld USD.

Działania PACCAR w dziedzinie ochrony środowiska
PACCAR jest liderem w branży pod względem wprowadzania technologii przyjaznych dla środowiska – powiedział Bob Christensen, starszy Wiceprezes PACCAR. PACCAR będzie rozszerzać swoją działalność na rozwijającym się rynku ciężarówek na skroplony gaz ziemny (LNG) rozpoczynając produkcję pojazdów Kenworth na LNG klasy 8 na początku 2009 r. w ramach umowy zawartej z Westport Innovations Inc. – Pojazdy Kenworth z systemem wtrysku paliwa HPDI wytwarzają niskie emisje gazu cieplarnianego zapewniając jednocześnie wyjątkową moc, moment obrotowy i wydajność zbliżoną do silników diesla – dodał Christensen.

W 2008 r. podjęto również inne inicjatywy proekologiczne:
• Peterbilt i Kenworth rozpoczęły produkcję średnich hybrydowych pojazdów spalinowo-elektrycznych, które mogą osiągać do 30 procent mniejsze zużycie paliwa.
• Spółka DAF rozpoczęła produkcję pojazdów bardziej przyjaznych dla środowiska (EEV) o poziomie emisji niższym o 50 procent niż rygorystyczne wymogi normy Euro 5.
• Zakłady produkcyjne PACCAR w Wielkiej Brytanii, Holandii i Denton w Teksasie otrzymały status „Zero odpadów na wysypiska”.

Inwestycje na produkty, zaplecze produkcyjne i technologię
– W 2008 r. firma PACCAR zwiększyła nakłady inwestycyjne na opracowywanie produktów, podniesienie efektywności zakładów i globalną obsługę klientów, aby dostosować się do długoterminowych perspektyw popytu rynkowego – powiedział Jim Cardillo, Prezes PACCAR.
– W 2008 r. PACCAR zainwestował rekordową sumę 805 milionów USD w projekty kapitałowe oraz badania i rozwój produktów. W 2009 r. PACCAR skoncentruje inwestycje na projektach, które będą generować doskonałe korzyści dla klientów w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Wydatki kapitałowe są racjonalizowane i według szacunków wyniosą 150-200 milionów USD w 2009 r., natomiast oczekuje się, że wydatki na badania i rozwój osiągną 200-250 milionów USD.

Główne inwestycje w 2008 r. są następujące:
• Budowa nowej fabryki silników w Columbus w Mississipi została praktycznie zakończona w 2008 r. Najwyższej jakości silniki diesla PACCAR o pojemności 12,9 litra i 9,2 litra na Amerykę Północną mają być zgodnie z planem produkowane w Holandii przed uruchomieniem produkcji w Columbus pod koniec 2010 r. Ciężarówki Kenworth i Peterbilt wyposażone w silniki PACCAR uzyskały znakomite wyniki w testach terenowych klientów, podczas których przejechały ponad 40 milionów mil.
• Firma Leyland Trucks rozszerzyła swoją zdolność produkcyjną o 20 procent i zakończyła swój pierwszy rok zintegrowanej produkcji karoserii ciężarówek w swoim zakładzie produkcyjnym.

• PACCAR zainwestowała w najnowocześniejsze zautomatyzowane obiekty do malowania kabin w swoim zakładzie Kenworth w Chillicothe w Ohio oraz zakładzie Peterbilt w Denton w Teksasie, aby polepszyć jakość produktów i zwiększyć produktywność.
• W czerwcu 2008 r. w Budapeszcie na Węgrzech otwarte zostało centrum dystrybucji części zamiennych (PDC) o powierzchni ponad 24 000 metrów kwadratowych, a San Luis Potosi PDC w Meksyku zostało powiększone o 4 200 metrów kwadratowych.

Niższe ceny surowców korzystne dla branży produkcyjnej
Jednym z pozytywnych aspektów dla wszystkich branż produkcyjnych na świecie jest spadek cen surowców takich jak stal, ropa naftowa, guma naturalna, aluminium i miedź – zauważył Tom Lundahl, Wiceprezes ds. zakupów. – Średni koszt tych surowców spadł o około jedną trzecią w porównaniu z poziomami cen w czasach bańki surowcowej w 2008 r., a powinien nadal spadać do osiągnięcia poziomu znormalizowanego trendu kosztów surowców ostatnich dziesięciu lat. Współpracujemy ściśle z naszymi dostawcami, którzy rozważnie zarządzają swoimi firmami w tej trudnej sytuacji rynkowej.


Firmy usług finansowych osiągają dobre wyniki na trudnych rynkach
PACCAR Financial Services (PFS) posiada portfel 166 000 ciężarówek i przyczep o łącznej wartości aktywów na poziomie 10,0 mld USD. Do segmentu tego należy PACCAR Leasing, jedna z największych firm oferujących pełną obsługę w zakresie leasingu ciężarówek w Ameryce Północnej i Europie, której flota liczy ponad 32 000 pojazdów.

Dochody przed opodatkowaniem w czwartym kwartale wyniosły 45,4 mln USD w porównaniu z 76,2 mln USD uzyskanymi w czwartym kwartale w roku ubiegłym. Przychody w czwartym kwartale wyniosły 292,2 mln USD w porównaniu z 327,3 mln USD w tym samym kwartale w 2007 r. W skali całego roku przychody wzrosły do 1,26 mld USD z 1,19 mld USD za 2007 r., a dochód przed opodatkowaniem wyniósł 216,9 mln USD w porównaniu z 284,1 mln USD w ubiegłym roku. W 2008 r. na zysk wpłynęły zwiększone rezerwy na straty kredytowe wynikające z wyższego poziomu odzyskiwania ciężarówek. Rezerwy na straty kredytowe w czwartym kwartale 2008 r. wyniosły 26,9 mln USD, czyli odnotowano spadek w porównaniu z 34,2 mln USD w trzecim kwartale tego samego roku.

PACCAR Financial Services efektywnie wspiera sprzedaż ciężarówek PACCAR w 20 krajach na trzech kontynentach oferując kompleksowy portfel produktów finansowych i leasingowych – powiedział Ron Armstrong, starszy Wiceprezes PACCAR. – Silny bilans PACCAR oraz rating kredytowy AA umożliwiają PFS oferowanie konkurencyjnego finansowania detalicznego dealerom i klientom Kenworth, Peterbilt i DAF. Korzystne marże, dobra jakość kredytowa i znakomite zarządzanie portfelem zapewniają solidne dochody. PACCAR Financial wykorzystuje programy grantowe, takie jak bony komercyjne uzupełniane przez rynek publicznych emisji obligacji średnioterminowych. PACCAR Financial wyemitowała niedawno dwuletnie obligacje średnioterminowe o wartości 178,5 mln USD w ramach swojej aktualnej rejestracji emisji. Armstrong dodał: – W Stanach Zjednoczonych dostępność płynności korporacyjnej ulega stopniowo poprawie, ale jest nadal nierówna na rynkach kapitałowych w innych krajach.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!