TNT Express pomaga dzieciom

27 marca 2009, 0:00

Firma kurierska TNT Express przedłużyła współpracę z Fundacją Wspólna Droga i została głównym partnerem programu "Partnerstwo dla dzieci". Umowę podpisano na trzy lata.

Współpraca, nawiązana w 2001 roku, obejmuje stałą, nieodpłatną obsługę kurierską Fundacji i jej 100 organizacji partnerskich: hospicjów, szkół dla dzieci specjalnej troski, domów samotnej matki. Pracownicy TNT Express angażują się ponadto w akcję dobrowolnych odpisów od pensji na rzecz podopiecznych Fundacji, a także programy specjalne.

Wymiar finansowy współpracy z TNT w 2008 roku jest imponujący – 193 000 zł – ale nie tylko to przesądza o jej wartości. Równie cenne są świetne relacje i współpraca we wszystkich obszarach naszych działań – mówi Małgorzata Mularczyk, Prezes Zarządu Wspólna Droga – Ogromną wartością jest zaangażowanie pracowników firmy zarówno z centrali, jak i oddziałów lokalnych, i to na wszystkich szczeblach – poczynając od pracowników, którzy uczestniczą w programie odpisów od pensji i pracują jako wolontariusze, aż po dyrektora generalnego firmy, który zasiada w Radzie naszej Fundacji. Najnowszym osiągnięciem tej modelowej i wzorowo układającej się współpracy jest podpisanie wieloletniej umowy.

Najnowszy projekt Fundacji – "Partnerstwo dla dzieci" – ma na celu pomoc dzieciom gorszych szans. Bieda, brak dostatecznego zainteresowania ze strony rodziców i opiekunów, patologiczne wzorce w otoczeniu to najczęstsze przyczyny, dla których dzieci trafiają na ulicę, wagarują czy po prostu "marnują się" – pomimo uzdolnień, marzeń o lepszym życiu i postanowień poprawy. Dlatego przez najbliższe trzy lata TNT będzie wspierało finansowo kształcenie pedagogów ulicy, realizację długofalowych projektów, które pedagodzy realizują z dziećmi, stypendia dla dzieci szczególnie uzdolnionych, akcje informacyjne dotyczące projektu.

Jesteśmy dumni, że nasze działania wspomogą Fundację w pomaganiu dzieciom zagrożonym marginalizacją społeczną, pochodzącym ze środowisk ubogich, dysfunkcyjnych, patologicznych – mówi Edyta Iroko, Communication & PR Manager TNT Express Poland – Pomoc finansowa to jedno, a własny przykład to drugie. Chcemy im pokazać, że istnieją alternatywy, dlatego w 2008 roku zaprosiliśmy dzieci do siedziby TNT by mogły poznać pracę w firmie kurierskiej, zwiedzić wnętrza biurowe i halę przeładunkową. Planujemy ponadto m.in. żeglowanie nad Zegrzem.

Do planowanych działań należy ponadto akcja „Wyprawka szkolna” oraz program świąteczny. Natomiast do niedawnych projektów, realizowanych przez Fundację Wspólna Droga i TNT Express, należały m.in.: ‘Podarujmy dzieciom książkę’ oraz „List do Świętego Mikołaja”. W ramach pierwszego pracownicy TNT ze wszystkich oddziałów w kraju zbierali książki na rzecz Niepublicznej Świetlicy Socjoterapeutycznej „Nasz Klub” na warszawskiej Pradze (przekazano ponad 360 pozycji). Z kolei w ramach projektu świątecznego ochotnicy TNT z 10 biur w Polsce otrzymali listy opisujące dziecięce marzenia – i przygotowali według nich paczki z prezentami. Akcja przedświąteczna objęła 174 dzieci z 10 organizacji pozarządowych.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!