Akademia Młodego Logistyka z Seifert Polska

9 sierpnia 2017, 22:17

W Seifert Polska realizowany jest projekt Akademii Młodego Logistyka. To inicjatywy dedykowane uczniom, studentom oraz absolwentom wchodzącym na rynek pracy i ukierunkowanym na branżę TSL.

Projekt polega na organizacji aktywności, takich jak: program praktyk i staży, udział w ogólnopolskiej akcji Dzień Przedsiębiorczości oraz partnerstwo w konkursie Ikar Jakości na najlepszą pracę dyplomową w zakresie zarządzania. Działania te będą rozwijane o  kolejne, nowe pomysły.

Celem projektu Akademia Młodego Logistyka jest umożliwienie młodym osobom zapoznania się z charakterem pracy w branży TSL, poznanie specyfiki poszczególnych działów tj. logistyka, spedycja, magazynowanie oraz zdobycie praktycznego doświadczenia. Działania ukierunkowane są również na aktywizację pracowników firmy w kierunku edukowania i wspierania młodzieży – jako potencjalnych pracowników, a także do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Obecnie Akademia Młodego Logistyka opiera się na trzech obszarach aktywności.

Praktyki i staże

Realizowany w Seifert Polska program praktyk i staży skierowany jest do studentów i absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku logistyka, transport i spedycja. Młodzi ludzie mają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w pracy na różnych stanowiskach, w wielu oddziałach firmy na terenie całego kraju.

Seifert Polska jest partnerem Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Na postawie podpisanej Umowy o współpracy, studenci dualnych studiów niestacjonarnych na kierunku logistyka, obok zajęć teoretycznych na uczelni, odbywają także praktykę w wybranym oddziale Seifert Polska.

Dzień Przedsiębiorczości

To ogólnopolski projekt skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy chcą zweryfikować swoje plany zawodowe i poznać specyfikę pracy w różnych firmach. Inicjatywa ma na celu ułatwienie młodym osobom dokonanie trafnej decyzji i wejście na rynek pracy.

Organizatorem programu jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Seifert Polska po raz pierwszy wziął udział w tegorocznej edycji projektu, zapraszając grupę uczniów do siedziby firmy w Mysłowicach. W projekcie, oprócz firmy Seifert uczestniczyło szereg innych przedsiębiorstw, takich jak: Leroy Merlin, Amica, Decathlon, Carrefour, czy PKO BP.

Ikar Jakości

Seifert Polska jest partnerem drugiej edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu zarządzania – Ikar Jakości im. prof. Romualda Kolmana. To inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w  tworzenie wartościowych rozwiązań dla przedsiębiorstw.

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Qualitas. Konkurs promuje projakościowe podejście do zarządzania i pomysły, które znajdują praktyczne zastosowanie, w działalności firm o różnych profilach. Do współzawodnictwa mogą przystąpić wszyscy studenci i  absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia państwowych oraz  prywatnych uczelni w Polsce. Patronat honorowy nad inicjatywą objął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dla autora najlepszej pracy dyplomowej z  zakresu logistyki i transportu firma Seifert Polska przyznaje dodatkowe wyróżnienie w postaci laptopa oraz półrocznego stażu w jednej z wybranych lokalizacji Grupy Seifert w Polsce.

– Nie ograniczamy aktywności Seifert Polska jedynie do naszych podstawowych zadań. Jesteśmy otwarci na potrzeby młodych ludzi, którzy chcą bliżej poznać branżę TSL, naszą firmę i zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe. Angażujemy w te działania naszych pracowników, którzy dzielą się swoją wiedzą i dobrymi praktykami. W ten sposób realizujemy ideę odpowiedzialności społecznej firmy – podkreśla Jan Brachmann, Prezes Zarządu Seifert Polska Sp. z o.o.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!