Konferencja dla pracodawców

25 maja 2009, 0:00

2 czerwca 2009 roku odbędzie się konferencja pt. „Bezpieczeństwo Pracodawcy w świetle obowiązujących przepisów Kodeksu Pracy”. Poniżej więcej szczegółów na temat tego wydarzenia:

Program konferencji:

1. Wprowadzenie
2. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące BHP w kontekście obowiązujących przepisów w znowelizowanym w 2009 r. kodeksie pracy. Prawa i obowiązki pracodawcy.
3. Rola i zadania służby BHP w przepisach prawa, jako organ przyjazny dla pracodawcy i pracownika, stojący na straży praw pracodawcy i pracowników
4. Przykładowe i prawidłowe dokumentowanie wymaganych przez przepisy działań pracodawcy w wybranych dziedzinach gospodarki i wybranych stanowisk pracy w tym między innymi:
• Ryzyka zawodowego,

• Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
• Doprowadzanie do minimalnych wymagań maszyn i urządzeń zgodnie
z Dyrektywą Maszynową,
• Obliczanie wydatku energetycznego
• Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna.
5. Wypadki przy pracy i w drodze do/z pracy – obowiązujące przepisy w UE i Polsce. Praktyczne przeprowadzenie postępowania powypadkowego

6. Profilaktyczna opieka zdrowotnej nad pracownikami, w aspekcie obowiązującego kodeksu pracy. Najnowsze trendy w ratownictwie medycznym z wykorzystaniem defibrylatorów automatycznych. Pokaz praktycznej obsługi defibrylatora automatycznego.
7. Problemy ochrony przeciwpożarowej w obowiązującym prawie. Jak interpretować wprowadzone w styczniu 2009 r. w Kodeksie pracy przepisy przeciwpożarowe.
8. Zatrudnienie pracowników, wprowadzane rodzaje i systemy czasu pracy mogące być najbardziej efektywne w dobie kryzysu ekonomicznego, prawidłowe prowadzenie akt osobowych, bezpieczne dla pracodawcy sposoby rozwiązywania umów o pracę.
9. Alkohol w pracy, przeciwdziałanie pracodawcy przed nieuzasadnionymi stratami materialnymi w wyniku działania pracownika – na przykładzie pracownika prowadzącego pojazd służbowy bez względu na zakres czynności.
10. Podsumowanie

Data: Sobota – 2 czerwca 2009 roku, godzina: 10:00

Lokalizacja: Sala konferencyjna Hotelu Motyl, ul. Leśna 1, 33-380 Krynica-Zdrój
Wstęp: Bezpłatny

Więcej informacji na www.ochronapracodawcy.pl

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!