Oprogramowanie map&guide Professional 2009

13 lipca 2009, 0:00

Wielu analityków rynku transportu drogowego twierdzi, że przez najbliższych kilka lat największe nakłady inwestycyjne przewoźnicy skierują na szkolenia kierowców i systemy informatyczne wspierające działalność przewozową. Najnowszą propozycją dla nich ze strony firmy Planung Transport Verkehr (PTV), właściciela marki map&guide jest polska wersja oprogramowania map&guide Professional 2009. Jej dotychczasowy zakres wsparcia dla działalności transportowej – obecny w wersjach z poprzednich lat – został poszerzony o wiele nowych funkcjonalności.

Są wśród nich między innymi zaznaczenie miejsc płatności kartą Routex, położenie tzw. DocStopów i myjni dla ciężarówek, kalkulacja emisji spalin i wiele innych niespotykanych dotychczas funkcji. Wyłącznym dystrybutorem oprogramowania map&guide w Polsce jest firma Autosoftware z Bydgoszczy.

Ochrona środowiska
Nowy map&guide 2009 jest pierwszym na europejskim rynku oprogramowania dla transportu, systemem informatycznym umożliwiającym kalkulację emisji dwutlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, związków siarki i innych gazów zanieczyszczających środowisko naturalne.

Map&guide Professional 2009 wyświetla i pokazuje strefy niskiej emisji spalin , tzw. „Zielona Strefy” (Green Zones), wprowadzone w wielu miastach niemieckich, holenderskich i w innych krajach. Dyspozytor wyznaczający trasę przejazdu zestawu transportowego uzyskuje z oprogramowania obszary „zielonych stref”, do których można wjechać tylko posiadając specjalną nalepkę, za którą należy dodatkowo płacić. Jeżeli kierowca nie posiada aktualnej nalepki, upoważniającej do wjazdu do takiej strefy, oprogramowanie dokładnie określa położenie punktu, w którym ta strefa się zaczyna, co ułatwia ewentualne ominięcie jej.

Pomoc medyczna
Polska wersja map&guide Professional 2009 zawiera szczegółowe informacje o położeniu 250 punktów pomocy medycznej dla kierowców (w nagłych przypadkach) rozmieszczonych przy głównych węzłach drogowych na terenie całych Niemiec. Nazywają się one DocStops, a ich liczba stale rośnie. Pozwala to dyspozytorowi na przesłanie kierowcy – w razie potrzeby – informacji gdzie może liczyć na pomoc lekarską.

Opłaty drogowe
Najnowsza wersja oprogramowania mapowego map&guide pozwala również na uaktualnianie i zastosowanie wartości opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej w różnych krajach, zwłaszcza gdy jakieś państwo zmienia te opłaty na pewnych odcinkach tras. Daje to możliwość planowania kosztów, jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Zawczasu można więc zmieniać trasy przejazdu ciężarówek, by koszty były jak najmniejsze.

Czas pracy kierowców
Jedna z kolejnych nowych funkcjonalności oprogramowania map&guide pozwala na znalezienie miejsc parkingowych na trasie kalkulowanej podróży, zgodnie z czasami prowadzenia i odpoczynku kierowcy ciężarówki. Sugerowane miejsca do odpoczynku są wydrukowane w danych o przebiegu trasy, tak by dyspozytor mógł zaplanować kierowcy odpoczynek, na przykład dobowy.

Dla ponadnormatywnych
System posiada poszerzone możliwości planowania tras przejazdów pojazdów ponadnormatywnych. Dla każdego profilu pojazdu można dostosować rodzaj drogi do jego dopuszczalnej masy całkowitej. Mogą to być autostrady, drogi krajowe, czy powiatowe, po których jest możliwe poruszanie się takiego zestawu. Tym sposobem można wykluczyć drogi, po których nie można przejeżdżać oraz spowodować, że wyznaczona trasa będzie przebiegała na przykład tylko autostradami, jeżeli jest to na danym obszarze możliwe i jeżeli takie drogi występują.

Ładunki niebezpieczne
W map&guide Professional 2009 wszystkie dane dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych, planowania tych przewozów oraz ich kalkulacji są związane z atrybutami, czyli własnościami pojazdów. W materiale mapowym są zawarte dane o właściwościach fizycznych ciężarówek, takich jak wysokość, szerokość, maksymalna długość, dopuszczalna masa całkowita i naciski na osie.

Ponadto kalkulacja kilometrów opiera się na danych związanych z nieprzejezdnymi lub czasowo zamkniętymi drogami, a także takimi, na których obowiązują ograniczenia w przejazdach pojazdów wiozących materiały niebezpieczne. Wszystkie te ograniczenia są pokazane na mapie w sposób graficzny w formie znaków drogowych.

Ponad 50 tys. użytkowników w całej Europie korzysta z różnych rozwiązań teleinformatycznych oferowanych przez markę map&guide. W Niemczech i krajach Beneluksu map&guide jest absolutnym liderem.

Więcej informacji na stronie: www.autosoftware.com.pl

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!