Polsko-rosyjskie porozumienie transportowe

30 października 2017, 13:14

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa(MIB) zawarło porozumienie z Rosją w sprawie przewozów drogowych. Padł rekord.

Odnieśliśmy sukces w niełatwych negocjacjach ze stroną rosyjską. Po raz pierwszy od 15 lat polscy przewoźnicy wiedzą, jaka liczba zezwoleń przysługiwać im będzie na przyszły rok. To zapewnia możliwość planowania operacji transportowych z dużym wyprzedzeniem – powiedział minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podczas briefingu prasowego w MIB. W spotkaniu uczestniczył także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Marek Chodkiewicz.

24 i 25 października w Warszawie odbyło się posiedzenie Komisji Mieszanej (polsko-rosyjskiej) ds. międzynarodowych przewozów drogowych, które dotyczyło kontyngentu zezwoleń na przewozy drogowe, a także warunków wykonywania transportu na terenie obydwu krajów.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele MIB, Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz organizacji zrzeszających przewoźników i pracodawców transportu drogowego.

W wyniku negocjacji udało się nam uzyskać 230 tys. zezwoleń na przewozy drogowe do Federacji Rosyjskiej, w tym 70 tys. najbardziej pożądanych zezwoleń na kraje trzecie. To bardzo dobra wiadomość dla polskich przewoźników. Jeszcze nigdy nie dysponowaliśmy tak dużą liczbą zezwoleń. Przypomnę, że w 2009 r. tych zezwoleń było w sumie 125 tys., w tym na kraje trzecie zaledwie 25 tys. – dodał minister Andrzej Adamczyk.

W przyszłym roku kontyngent będzie wynosił 230 tys. zezwoleń dla obydwu stron. Polscy przewoźnicy otrzymają:

  • 70 tys. zezwoleń na przewozy do lub z krajów trzecich
  • 160 tys. zezwoleń na dwustronnych/ tranzytowych

Strona rosyjska otrzyma 220 tys. zezwoleń dwustronnych/ tranzytowych i 10 tys. zezwoleń na kraje trzecie. Padł rekord ustalonego kontyngentu na przewozy do/z krajów trzecich, który jest obecnie najwyższy w dotychczasowych relacjach polsko-rosyjskich.

Dzięki tym pozwoleniom będzie możliwe wykonanie przewozów drogowych z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej. Przypomnijmy, że w tego typu transportach specjalizują się właśnie polscy przewoźnicy.

Oprócz tego ustalono również dodatkową wymianę zezwoleń w 2017 roku. Strona Polska uzyskała 11 tys. dodatkowych zezwoleń na transport do/z krajów trzecich. Zezwolenia z tego roku zachowają ważność do 28 lutego 2018 r.

Istotnym ustaleniem jest również zapewnienie strony rosyjskiej, że podczas powtórnej kontroli na ich terytorium nie może być podważana decyzja z poprzedniej kontroli dotyczącej określenia rodzaju przewozu i rodzaju wymaganego zezwolenia podczas wykonywania jednego transportu.

Sytuacja w zakresie przewozów do Rosji jest na bieżąco monitorowana w ramach grupy roboczej ds. trudnych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!