Wyciągi spalin w ofercie Inter Cars

23 listopada 2018, 15:55

Norfi zajmuje się wentylacją przemysłową. Oznacza to, że usuwa ze środowiska pracy człowieka substancje stanowiące zagrożenie dla jego zdrowia i życia. Specjalnością firmy są wyciągi spalin silnikowych służące do eliminowania zagrożeń dróg oddechowych u źródła ich powstawania.

Od natury zagrożenia zależy skuteczna metoda przeciwdziałania, dlatego w każdym przypadku dobierane są odpowiednie rozwiązanie techniczne. Systemy te usuwają pyły, dymy, mgły, pary, spaliny i gazy, działając na zasadzie podciśnienia.

Wyciągi spalin należą do grupy urządzeń wentylacyjnych, co stawia je w hierarchii priorytetów wyżej od niektórych innych urządzeń czy narzędzi wchodzących w skład wyposażenia warsztatu niejednokrotnie posiadających większy budżet niż ten przeznaczony na wentylację warsztatu. Bez sprawnej wentylacji żadna praca nie może być wykonywana, nawet jeśli warsztat posiada najdroższe wyposażenie. I nie jest to wymysł producentów tego typu urządzeń, lecz kwestia, którą reguluje zapis w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku, tj. „Urządzenia lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zastosowania takiego rozwiązania, urządzenia powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi”.

Zresztą nie tylko w rozporządzeniu jest o tym mowa. O konieczności odprowadzania spalin na zewnątrz pomieszczenia informuje odpowiedni zapis w instrukcji BHP znajdującej się w każdym warsztacie samochodowym. Praca w pomieszczeniu zamkniętym przy włączonym silniku spalinowym jest więc regulowana przez odpowiednie, krajowe instytucje. Każdy, kto planuje otworzyć lub prowadzi warsztat, zatrudniając do tego pracowników, musi dostosować swój biznes do obowiązujących wymogów.

W ofercie Norfi są trzy podstawowe grupy produktowe. Do pierwszej zalicza się pojedyncze wyciągi spalin, drugą tworzą bębnowe wyciągi spalin. Oba typy produktów są zaliczane do grona stacjonarnych wyciągów spalin. Oznacza to, że urządzenie nie może być podłączone do pojazdu w ruchu. Trzecią, najbardziej rozbudowaną grupę, stanowią szynowe wyciągi spalin, w tym przypadku dopuszcza się możliwość użytkowania urządzenia wraz z pojazdem wyjeżdżającym z warsztatu. Osobną grupę stanowią wyciągi podpodłogowe oraz ramiona PAREX.

Przykładowe indeksy w Katalogu Online:

  • P5-4611-150
  • P5-4601-155
  • P6-4996-151
  • 20-967-150/5M
  • 25-4934-150
  • T12-16L-N25B

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!