Szymon Bielas przejął obowiązki CEO DB Schenker

15 lutego 2019, 8:04

Szymon Bielas pełni obowiązki Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od 1.02.2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

Pracę w Schenker Sp. z o.o. rozpoczął w 2012 roku jako CFO spółki, następnie w 2017 roku objął stanowisko CFO klastra Europy Północno-Wschodniej. Od maja 2017 jest również Wiceprezesem nowej spółki z grupy DB – Schenker Technology Center w Warszawie.

Szymon Bielas

Od ponad 18 lat związany zawodowo z branżą TSL. Przez prawie 11 lat pracował w firmie Fiege najpierw jako CFO w Polsce, następnie na Ukrainie jako CFO i zastępca Dyrektora Generalnego, po czym w roku 2010 objął stanowisko CFO w regionie Europy Centralnej i Wschodniej (CEE).

Szymon Bielas ukończył studia inżynierskie z zakresu zarządzania jakością na Politechnice Łódzkiej oraz finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej.

Ukończył korporacyjny program „Step Forward” dedykowany dla managerów wysokiego szczebla w DB Schenker.

Pasjonuje się historią, filmem i nowymi technologiami. Wśród wartości, które najbardziej ceni, jest uczciwość i szacunek dla drugiego człowieka.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!