Lista artykułów Tag - Db schenker

DB Schenker dla Nissens Automotive A/S

DB Schenker w Polsce, rozwijając współpracę z branżą automotive, otworzył w Poznaniu magazyn części zamiennych dla swojego nowego klienta.

DB Schenker otwiera pierwszy niskoemisyjny terminal przeładunkowy

Dostawca usług logistycznych, DB Schenker otwiera swoje pierwsze niskoemisyjne centrum dystrybucyjne w Oslo.

Nowy prezes Klastra Europy Północno-Wschodniej w DB Schenker

Piotr Zborowski objął stanowisko Prezesa Zarządu Klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) w DB Schenker.

Szymon Bielas przejął obowiązki CEO DB Schenker

Szymon Bielas pełni obowiązki Prezesa DB Schenker klastra Europy Północno-Wschodniej (NEE) od 1.02.2019 r. do czasu podjęcia przez Radę Nadzorczą decyzji w sprawie powołania prezesa.

DB Schenker wprowadził nowe połączenie intermodalne

DB Schenker wprowadził regularne połączenie intermodalne między Polską i Turcją dla importerów i eksporterów.

Zmiana na stanowisku prezesa DB Schenker

Prezes Janusz Górski przechodzi na emeryturę. Tymczasowo obowiązki Prezesa Zarządu przejmie Szymon Bielas.

Specjaliści od IT potrzebni w logistyce

Rynek pracy dla branży IT jest dynamiczny i wymagający. Eksperci podkreślają, że w Polsce mamy świetnych specjalistów, jednak zapotrzebowanie na nich jest ogromne.

IX Mistrzostwa Bezpiecznej i Ekonomicznej Jazdy DB Schenker

W wydarzeniu zorganizowanym przez DB Schenker kierowcy rywalizowali w ruchu drogowym i na placu manewrowym. Doskonalili też zasady udzielania pierwszej pomocy.

DB Schenker wdraża w Berlinie projekt iHub

DB Schenker wraz z partnerami przedstawił w Berlinie projekt monitorujący potencjał i korzyści włączenia ciężarówek elektrycznych do floty pojazdów dostawców usług logistycznych.

Operator logistyczny oferuje druk 3D

DB Schenker jako pierwszy operator logistyczny na świecie oferuje swoim klientom usługę druku 3D. Za pośrednictwem portalu internetowego eSchenker klienci mogą przesłać projekt 3D, wybrać materiał  i kolorystykę, zapoznać się z cenami, zamówić wydruk, a następnie go otrzymać.