Resurs podnośnika warsztatowego – co to jest?

, 6 maja 2019, 9:21

22 tysiące cykli – na tyle określono bezpieczny okres użytkowania podnośnika warsztatowego w myśl nowych przepisów unijnych. Przyjmując średnio 3 cykle dziennie daje to łącznie 10 lat pracy podnośnika w serwisie. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2019 roku.

Koniec 2018 roku przyniósł nowe rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie eksploatacji, modernizacji i napraw urządzeń transportu bliskiego (w skrócie: UTB). Do tych urządzeń zalicza się między innymi podnośniki samochodowe wykorzystywane w serwisach, warsztatach oraz stacjach diagnostycznych. Wprowadzone zostały między innymi zmiany w zakresie kwalifikacji osób obsługujących UTB oraz zasad prowadzenia tzw. książek konserwacji.

– Zmienione przepisy wymagają np. odnotowania przeprowadzenia pomiarów elektrycznych urządzenia. Istnieje również możliwość prowadzenia dziennika konserwacji w wersji elektronicznej, do czego gorąco wszystkich zachęcam – powiedział dyspozytor Serwisu WSOP, Wojciech Piechaczek.

Nowe rozporządzenie wprowadza również pojęcie resursu. Chcąc zahamować do Polski napływ używanych i wyeksploatowanych podnośników z zagranicy, niejednokrotnie wycofanych z użytkowania ze względu na bardzo zły stan techniczny, ustawodawca wprowadził właśnie pojęcie resursu. Jest to bezpieczny okres eksploatacji podnośnika określony liczbą cykli pracy (jeden cykl: podniesienie i opuszczenie pojazdu), uwzględniając rzeczywiste warunki użytkowania. Niektórzy producenci podają takie dane w instrukcji eksploatacji.

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie wiadomo, ile cykli przepracował dany podnośnik lub nie jest znana faktyczna historia urządzenia?

Można to oszacować w następujący sposób. Zgodnie z normą europejską EN1493 przewidywana trwałość podnośnika ustalona jest na 22 tysiące cykli. Przyjmując średnio 3 cykle dziennie daje nam to okres około 10 lat. Znając więc datę produkcji możemy określić resurs podnośnika. Po tym okresie urządzenie może być nadal eksploatowane, jednak wymagany jest jego generalny przegląd z badaniem elementów konstrukcyjnych włącznie.

Użytkownik podnośnika będzie także zobligowany ustawą do prowadzenia dodatkowego dziennika resursu, który może być wymagany przez inspektora UDT podczas rocznego badania kontrolnego oraz do odtworzenia resursu dla już eksploatowanego urządzenia.

Jak będzie wyglądać przegląd generalny podnośnika?

Badanie to obejmować będzie między innymi diagnostykę mikropęknięć materiału (podobnie jak w suwnicach czy dźwigach). Na wykonanie tego badania właściciel 10-letniego (i starszego) podnośnika ma 12 miesięcy czasu od upływu terminu rocznego badania UDT. Oznacza to, że jeśli data badania wypada np. w sierpniu 2019, to badanie rozszerzone należy wykonać najpóźniej do 12 miesięcy po tej dacie. Nowe przepisy wchodzą w życie 1 czerwca 2019 roku.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!