Mija pół roku mobilnej stacji diagnostycznej w ITD

6 sierpnia 2019, 15:41

Setki ujawnionych usterek, dziesiątki zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, ale także wiele wydanych zakazów dalszej jazdy – to półroczny bilans pracy mobilnej stacji diagnostycznej CERTUS, należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach.

MSD jest na wyposażeniu śląskiego inspektoratu od stycznia 2019 roku. Przez ten czas przy jej użyciu skontrolowano kilkaset pojazdów poruszających się po drogach województwa śląskiego. Efekty kontroli ujawniły szereg usterek stanu technicznego zarówno autobusów, jak również samochodów ciężarowych.

Dzięki MSD inspektorzy mogą przeprowadzać znacznie dokładniejsze kontrole stanu technicznego pojazdów i wykrywać usterki, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz środowiska. W praktyce pomiar skuteczności hamowania, w tym rozkładu sił hamujących na poszczególnych kołach czy wykrycie luzów w układach: kierowniczym i zawieszenia nie byłyby możliwe bez wykorzystania linii diagnostycznej. CERTUS umożliwia także kontrolę pojazdów z nierozłączanym napędem 4×4 i jego wersji pochodnych (6×4, 8×4, itp.) – tłumaczy Jarosław Cichoń, prezes zarządu WSOP.

W minionym półroczu śląscy inspektorzy prezentowali mobilną stację diagnostyczną także na gościnnych „występach.” Odwiedzili swoich kolegów z kilku województw, z którymi wspólnie prowadzili kontrole na drogach. Zorganizowali także wspólne kontrole z funkcjonariuszami Żandarmerii Wojskowej. Śląscy inspektorzy dzielą się swoimi praktycznymi umiejętnościami z zakresu kontroli kluczowych układów technicznych w pojazdach, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo czynne pojazdów.

Na korzyść stosowania mobilnej stacji diagnostycznej przez inspektorów przemawia łatwość jej transportu, ponieważ została ona zabudowana w automatycznie rozkładanym kontenerze przewożonym na przystosowanej do tego ciężarówce. Rozładunek i przygotowanie MSD do pracy trwa zaledwie 15 minut. Stacja może pracować na wąskich stanowiskach o szerokości minimalnej 6,5 metra, co z kolei znacząco poszerza listę możliwych do wykorzystania miejsc kontroli. MSD posiada wszystkie funkcje linii CERTUS przeznaczonej dla stacjonarnej okręgowej SKP oraz dodatkowe wyposażenie pozwalające na diagnozowanie tachografów. Umożliwia badanie niemal wszystkich typów pojazdów poruszających się pod drogach publicznych.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!