Wielton ma plan na swoje przyszłe kadry – wywiad

24 kwietnia 2020, 13:10

Firma Wielton to jeden z największych producentów naczep i przyczep w Polsce. To także jeden z największych pracodawców w regionie wieluńskim, który zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest inwestowanie w nowe kadry. O programie klas i kierunków partnerskich utworzonych w szkołach średnich i na uczelniach wyższych rozmawiamy z Joanną Cesarz, Dyrektor ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Agnieszka Wraga-Marciniak: Dlaczego zdecydowaliście się na uruchomienie programu klas partnerskich?

Joanna Cesarz: Doskonale zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest wspieranie edukacji. Jesteśmy jednym z największych pracodawców w regionie, który mocno stawia na rozwój i innowacje. Nie możemy tego osiągnąć bez młodych, kreatywnych osób w naszym zespole. Dlatego też postanowiliśmy wspierać uczniów lokalnych szkół, którzy w bliższej lub dalszej perspektywie czasowej mogą dołączyć do naszego zespołu. Chcemy pokazać im, że mogą się rozwijać również w Wieluniu, bez konieczności wyjeżdżania do większych miast.

Od ilu lat trwa Wasz program klas patronackich? W ilu szkołach jest obecnie prowadzony?

Pierwszą szkołą, z którą rozpoczęliśmy współpracę, jest Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu. Od roku szkolnego 2014/2015 objęliśmy tam patronatem klasę branżową o profilu mechanik-monter maszyn i urządzeń. W roku szkolnym 2018/2019 postanowiliśmy rozszerzyć nasze działania i objąć patronatem również klasę politechniczną w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

Na jakie przedmioty kładziony jest nacisk? Czy wprowadzane są także przedmioty, które wykraczają poza powszechnie znaną kanwę?

W trakcie całego cyklu kształcenia uczniowie klasy branżowej o profilu mechanik-monter maszyn i urządzeń zdobywają wiedzę w obszarze obsługi i naprawy urządzeń mechanicznych, elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych, montażu i konserwacji maszyn i urządzeń oraz mają możliwość ukończenia profesjonalnego kursu spawacza. Od drugiego roku kształcenia rozpoczynają praktyczną naukę zawodu w naszej firmie, za którą otrzymują wynagrodzenie. Podczas zajęć na terenie Wielton, przyglądają się pracy profesjonalnych urządzeń i robotów, które stosowane są przy produkcji naczep.

Uczniowie klas politechnicznych z II LO pracują według autorskiego programu nauczania, obejmującego rozszerzoną matematykę, fizykę techniczną, projektowanie AutoCAD i język angielski w biznesie. Zakres tematyczny tych przedmiotów konsultowany był z naszymi pracownikami, aby już na etapie liceum uczeń zdobywał praktyczną wiedzę, która ułatwi start na studia oraz do pierwszej pracy.

Jakie dodatkowe korzyści mają uczniowie z przystąpienia do Waszych klas patronackich?

Uczniowie szkoły branżowej mogą brać udział w wycieczkach szkoleniowych, szkoleniach i kursach, wyjazdach na targi krajowe i zagraniczne. Każdy z uczniów pod odbyciu praktyk otrzymuje także ofertę pracy w Wielton.

Dla uczniów klas politechnicznych przygotowujemy szkolenia i prezentacje doświadczonych specjalistów i inżynierów Wieltonu czy wyjazdy na Politechnikę Łódzką. W obu szkołach staramy się też nagradzać uczniów osiągających najlepsze wyniki. Dodatkowo reagujemy na bieżące potrzeby naszych podopiecznych m.in. poprzez zakup pomocy naukowych czy sprzętu.

Czy podejmujecie poza tym jakieś inne działania związane z edukacją?

Jak najbardziej. W ubiegłym roku zrealizowaliśmy konkurs wiedzy o Wieltonie dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Wielunia. W pierwszym etapie uczniowie odpowiadali na pytania i rozwiązali szereg zadań, zdobywając przy tym wirtualne środki, za które – również wirtualnie – zakupić mogli części naczepy, a następnie złożyć ją i sprzedać z zyskiem. To pozwoliło na wyłonienie 50 finalistów, którzy w grudniu wzięli udział w elektronicznym teście wiedzy o naszej firmie. Finał odbył się na Politechnice Łódzkiej, z której ofertą uczniowie mieli szansę zapoznać się podczas towarzyszących temu wydarzeniu prezentacji. Trójka najlepszych uczniów wróciła do domu z nagrodami w postaci rowerów. Warto wspomnieć, że zwycięzcą został uczeń naszej klasy politechnicznej w II LO. Ta inicjatywa pomogła nam dotrzeć do młodych ludzi, którzy dopiero planują swoją przyszłość. Wierzymy, że dzięki zdobytej w ten sposób wiedzy, zechcą związać swoją zawodową przyszłość z Wieltonem.

Oprócz szkół średnich wspieracie także edukację wyższą. Czy możemy prosić o szczegóły?

Zgadza się, w tej chwili współpracujemy z dwoma uczelniami wyższymi. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach od roku 2016 na kierunku Mechatronika została uruchomiona specjalność pod patronatem Wieltonu – Projektowanie Mechatronicznych Układów Mobilnych. Nasze działania skupiają się głównie w obszarze Wydziału Mechanicznego Technologicznego. Natomiast na Politechnice Łódzkiej, o której wcześniej już trochę wspomnieliśmy, współpracujemy głównie na kierunkach mechatronika oraz mechanika i budowa maszyn. W ubiegłym roku przystąpiliśmy także do ICT Polska Centralna Klaster, który stanowi platformę współpracy dla firm i instytucji zainteresowanych wspieraniem technologii i rozwojem lokalnego rynku pracy. Porozumienie obejmuje obecnie 33 podmioty, w tym przedsiębiorstwa różnych branż, instytucje otoczenia biznesu oraz Politechnikę Łódzką, pełniącą rolę koordynatora.

Spośród studentów obu uczelni wyłoniliśmy ambasadorów naszej firmy, którzy wspierają nas w działaniach promocyjnych, organizacji konkursów oraz zgłaszają swoje pomysły na promowanie Wieltonu jako atrakcyjnego pracodawcy. Wspólnie z uczelniami realizujemy projekty, a także wspieramy ich działania naukowe np. poprzez przekazanie nowoczesnego sprzętu, takiego jak stanowisko zrobotyzowane Panasonic TA1600, które w grudniu trafiło na Politechnikę Łódzką.

Czy w szeregach Waszej firmy pracują już osoby wyszkolone przez Was?

Tak, większość absolwentów naszych klas patronackich o profilu mechanik-monter maszyn i urządzeń decyduje się na kontynuowanie swojej kariery w naszej firmie. W ostatnim czasie wdrożyliśmy także możliwość kształcenia w systemie dualnym – w ten sposób troje studentów Politechniki Śląskiej w Gliwicach realizuje swój program w naszej firmie.

W gliwickim Parku Naukowo-Technologicznym uruchomiliście biuro projektowe. W czym ono Was wspiera? Jakie projekty wyszły spod ręki tamtejszych fachowców?

Biuro konstrukcyjne w Parku Naukowo-Technologicznym w Gliwicach otworzone we współpracy z Politechniką Śląską ma za zadanie wspierać transfer innowacyjnych technologii z uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych do spółki Wielton oraz zwiększać konkurencyjność grupy. Jednostka, znajdująca się w Technoparku Gliwice, podlega naszemu działowi R&D. Od kilkunastu lat posiadamy własny dział Badań i Rozwoju.

Jakie znaczenie ma dla Wieltonu szkolenie i kształcenie młodzieży?

Uważamy, że jest to niezwykle ważne. Zwłaszcza pokazanie uczniom, że w ich rodzinnym mieście jest firma, która jest atrakcyjnym pracodawcą i po skończeniu edukacji czy studiów mogą wrócić do Wielunia i podjąć u nas pracę. Dzięki współpracy ze szkołami również my zyskujemy – młodzi, świetnie wykształceni specjaliści to dla nas szansa na rozwój i wdrażanie innowacji, na których bardzo nam zależy.

Jakie są plany Wielton na rok szkolny 2020/2021?

Chcemy kontynuować nasze działania związane ze wsparciem edukacji. Będzie to rok, w którym pierwsza z naszych klas politechnicznych będzie zdawać maturę. To dla nas pewien wyznacznik tego, jak nasi podopieczni pokierują swoją dalszą ścieżką edukacyjną. Liczymy, że część z nich zdecyduje się rozpocząć studia na Politechnice Łódzkiej. Nasza firma jest otwarta na wsparcie ich rozwoju poprzez m.in. organizację praktyk studenckich. Planujemy także dalsze działania z uczelniami wyższymi.

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!