Scania oferuje wsparcie i indywidualne rozwiązania

28 października 2011, 11:26

Wspólnie z głównymi operatorami na kilku kontynentach Scania rozwija nowe sposoby wspierania ich działalności i zwiększania atrakcyjności podróży autobusem. Decydujące znaczenie dla przyciągnięcia pasażerów mają komfort i wygoda. Z kolei dyspozycyjność pojazdu ma zasadniczy wpływ na rentowność. To dwa kluczowe obszary tej współpracy.

Główni międzynarodowi operatorzy autobusowi często stosują jednakowe standardy działania na wszystkich rynkach. Niektórzy z nich decydują się na prowadzenie własnych stacji obsługi z własnym personelem lub personelem zatrudnionym przez dostawcę pojazdów. Inni chcą serwisować swoje pojazdy w warsztatach należących do dostawcy lub wymagają zapewnienia pełnej obsługi serwisowej w swoich własnych obiektach.

Scania wykorzystuje wiele różnych, opracowanych przez siebie koncepcji usług wynikających z modułowego systemu produktów i tworzy rozwiązania dostosowane do zarówno tradycyjnych, jak i nowych wymagań:

 • Możliwość uzgodnienia wymaganego poziomu dyspozycyjności, np. 95% lub 98%, który Scania może zapewnić za pośrednictwem usługi Scania Assistance albo poprzez całodobową dostępność personelu serwisowego w serwisie Scania lub w siedzibie klienta.
 • Możliwość przejęcia przez Scania odpowiedzialności za obsługę techniczną i naprawy kompletnego pojazdu, wraz z nadwoziem, oponami i innym wyposażeniem, a także pojazdów innych niż Scania marek. Działanie to może wymagać przejęcia na asność, zapewnienie załogi lub bieżącego kierowania pracą warsztatu należącego do klienta.
 • Możliwość dostosowania harmonogramów przeglądów do godzin pracy operatora; obsługa techniczna może odbywać się np. w czasie, gdy pojazdy nie pracują. 
 • Możliwość zawierania kontraktów na profilaktyczną wymianę podzespołów, jako dodatkowa gwarancja dyspozycyjności.
 • Usługi serwisowe i dostawy części są organizowane za pośrednictwem istniejącej sieci serwisowej Scania, obejmującej blisko 1600 punktów serwisowych na całym świecie: dostawy do stacji obsługi Scania lub bezpośrednio do klientów.
 • Oferowanie indywidualnych rozwiązań finansowych, obejmujących m.in. przyjmowanie pojazdów w rozliczeniu.

Jednak utrzymywanie pojazdów w doskonałym stanie technicznym to tylko jeden z aspektów minimalizacji ryzyka operacyjnego. Równie ważna jest praca z kierowcami:

 • Instruktorzy Scania mogą przeszkolić kierowców w miejscu ich pracy i w ich języku ojczystym, a samo szkolenie może koncentrować się na specyficznych umiejętnościach, wymaganych w danym rodzaju zadań transportowych. Rezultaty: poprawa bezpieczeństwa, mniejsza liczba uszkodzeń pojazdów i niższe zużycie paliwa.
 • Okresowe szkolenia uzupełniające i bezpośrednie udzielanie kierowcom wskazówek, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.
 • Ciągłe monitorowanie poszczególnych pojazdów i kierowców w celu wczesnej identyfikacji i korygowania złych nawyków lub pogarszających osiągów, a także analizowanie wydajności całej floty pojazdów. Wszystko to wchodzi w zakres oferty Scania dotyczącej zarządzania flotą.

Właściwa specyfikacja pojazdu może zostać opracowana jedynie w ramach ścisłej współpracy z klientem:

 • Przed ustaleniem ostatecznej specyfikacji inżynierowie sprzedaży wspólnie z klientem analizują szczególne warunki eksploatacji pojazdu.
 • Istnieje możliwość powołania specjalnego zespołu technicznego, który opracuje nową, indywidualną konfigurację i wyprodukuje krótką serię pojazdów, precyzyjnie dostosowanych do wymagań danego klienta.
 • Klientom chcącym zminimalizować swoje oddziaływanie na środowisko może zaoferować – w ramach koncepcji znanej jako Ecolution by Scania – specjalne konfiguracje pojazdów, harmonogramy obsługi technicznej oraz programy szkoleń i indywidualnej pomocy kierowcom, umożliwiające trwałe zachowanie proekologicznych osiągów pojazdów i umiejętności nabytych przez kierowców.

Sieć serwisowa Scania działa według jednolitych standardów dotyczących kwalifikacji pracowników, warunków pracy, ochrony środowiska, asortymentu części i narzędzi itp. Rezultatem takiego podejścia są zaangażowane zespoły pracowników, których zadaniem jest dbanie o dobre relacje z klientami na całym świecie.

 

Komentarze

Komentarz musi być dłuższy niż 5 znaków!

Proszę zaakceptuj regulamin!

Brak komentarzy!